ROYAL Fitness SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Farmarske trhy Nad Kladnem Klapod
 • Nad Kladnem
 • SAMK
 • SOU a SOŠ Kladno

Kladenští policisté hledají nové posily, přidej se i Ty

Úterý, 23. dubna 2024 06:34

Jistotu zaměstnání, možnost kariérního růstu, vzdělávání, slušný plat, přátelský a vstřícný kolektiv a také velmi motivující náborový příspěvek i mnoho dalšího, získá každý, kdo se přidá do řad policie České republiky, přidejte se k policii v Kladně.

 

Policie České republiky nabízí za zajímavých podmínek uplatnění každému občanu České republiky v nejširší možné škále základní pozic i odborností. Máme především zájem o uchazeče, kteří žijí v našem regionu, tedy ve Středočeském kraji a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje stále disponuje několika desítkami volných služebních míst na základních útvarech. Přijímá nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit základní útvary v celém kraji a doplnit počty příslušníků ve výkonu služby. Do konce roku bychom naše řady rádi rozšířili o desítky mužů a žen, které mají zájem o tuto zodpovědnou a smysluplnou práci. Chtějí se podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích, bojovat proti kriminalitě a neustále prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci. Zaměstnání u policie přináší kromě trvalého zaměstnání, stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi které patří 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění, rekreační pobyty a další.

PLAT 43.114 KČ MĚSÍČNĚ

Policista bez praxe, se středním vzděláním s maturitou pobírá v prvním roce během „školy“ hrubý služební příjem od 30.070 Kč. Průměrný plat po třech letech služby očekáváme ve výši 43.114 Kč, přičemž průměrný plat u Policie ČR za rok 2023 odhadujeme na 56.308 Kč. Mohou samozřejmě existovat rozdíly podle regionů nebo náročnosti práce. Přece jen je to průměr a odhad. A třeba v Praze nebo i jinde dostanete k platu ubytovnu zdarma. Ptejte se na náborovém pracovišti ve vašem kraji, co vám můžeme nabídnout.

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 150.000 KČ

Každý nový policista si po půl roce u nás může požádat o vyplacení náborového příspěvku. Jeho výše se liší podle krajů a je v rozmezí 75.000 až 150.000 Kč. Ve středočeském kraji výše náborového příspěvku činí 150.000,-Kč.

6 TÝDNŮ DOVOLENÉ

Policejní služba je odpovědná a občas pěkně tvrdá práce, proto dostanete 6 týdnů dovolené, ať se hodíte do pohody. A taky máme kratší pracovní týden, jen 37,5 hodiny.

PLAT V PLNÉ VÝŠI PŘI NEMOCENSKÉ A OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY

Když přijdete v práci k úrazu anebo prostě onemocníte, tak jistě oceníte, že celý první měsíc máte plný plat. Stejně tak při ošetřování člena rodiny se nic nekrátí. To jsou podmínky, které těžko najdete někde jinde.

V POLICEJNÍ ŠKOLE DOSTANETE ZAPLACENO

Po nástupu k Policii České republiky se začíná základní odbornou přípravou, tedy takovou policejní školou. To znamená, že už jste policista a pobíráte plat. Standardní nástupní výše platu je 30.070 Kč. A k tomu máte ve škole ubytování a stravu zdarma. Plus nárok na proplacené cestovní výdaje do školy.

STRAVOVÁNÍ

V krajských městech máme vlastní jídelny, kde jsou výhodné ceny.

ODMĚNY ZA VĚRNOST

Většinu benefitů může policista čerpat prakticky hned po přijetí do služebního poměru. Policie České republiky však nabízí velmi významné výhody, které jsou spojeny s věrností ke službě veřejnosti.

– Každé 3 roky se započítává dosavadní praxe a zvyšuje se základní tarif policisty.

– Policista má po 6 letech služby nárok na odchodné. To činí 1 až 6 měsíčních platů podle délky jeho služby.

– Policista má po 15 letech služby nárok na výsluhový příplatek. Ten je ve výši 20 – 50 % jeho platu, a to opět v závislosti na odsloužených letech.

– Policista má po 15 letech služby každý rok také nárok na 2 týdny rehabilitací, které může trávit v lázeňských zařízeních Ministerstva vnitra, rekreačních objektech policie nebo individuálně.

PŘÍSPĚVKY Z FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Policisté i zaměstnanci policie mohou čerpat řadu příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb. Nejčastěji jsou to příspěvky na dovolenou, dětské tábory, kulturu nebo penzijní připojištění. Z fondu jsou poskytovány také bezúročné půjčky, např. na bydlení. V řadě míst mohou policisté a zaměstnanci policie navíc využívat k dovoleným vlastní policejní rekreační zařízení.

VLASTNÍ SYSTÉM PSYCHOLOGICKÉ PÉČE

Policisté jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejnou práci. A každý člověk se může dostat do situace, kdy se necítí dobře a má trable. V Policii České republiky však na problémy nejste nikdy sami, protože máme nastaven systém psychologické péče. Ten začíná u policejních psychologů a končí u sítě tzv. peerů, což jsou kolegové, kteří jsou vždy připraveni naslouchat a pomáhat. Vprostřed této pyramidy jsou krizoví interventi pomáhající nejenom obětem trestných činů, ale i svým kolegům. V neposlední řadě u nás provozujeme anonymní linku pomoci v krizi.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Průběžné vzdělávání je pro policisty nutnost, ale rozhodně to nemusí být nuda. Co se dozvíte a naučíte u nás, vás nikdo jiný nenaučí. Náš školský systém k tomu nabízí řadu dalších zajímavých kurzů. Za zmínku stojí, že policistu umíme podpořit i při studiu vysoké školy.

Policistou, přesněji příslušníkem Policie České republiky, se může stát každý státní občan České republiky, který je starší 18 let. Předpoklady přijetí do služebního poměru jsou stanoveny v § 13 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

BEZÚHONNOST

Zásadním požadavkem je bezúhonnost, která zjednodušeně znamená, že občan odsouzený trestním soudem se policistou stát nemůže. Drobný prohřešek z mladické nerozvážnosti však nemusí být nutně stopkou. Konkrétně to znamená, že občan ucházející se o práci policisty nesměl být v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro žádný úmyslný trestný čin nebo také v posledních 5 letech pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže toto jednání je v rozporu s požadavky kladenými na policistu.

VZDĚLÁNÍ

Pro naprostou většinu policejních míst je vyžadována alespoň maturita. V menším počtu pak máme místa, na která postačuje výuční list, ale bez maturity se z nich posunout výše nedá. Po absolvování základní odborné přípravy takový policista může nastoupit na maturitní studium v resortní škole a potřebné vzdělání si doplnit.

OSOBNOSTNÍ, FYZICKÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Psychotesty, fyzičky a zdravotní prohlídka nejsou věci, kterých by se měl kdokoli bát. Je férové říct, že ne každý všemi prověrkami projde, ale také je třeba zdůraznit, že řada lidí se jich zbytečně obává.

 • – Zjišťování osobnostní způsobilosti, tzv. psychotesty, mají za cíl ověřit vaše osobnostní předpoklady pro řádný výkon profese policisty. Tedy např. to, zda máte dostatečné rozumové předpoklady, dokážete zachovat klid v náročných situacích, nebo zda jste dostatečně vytrvalí a svědomití při plnění úkolů. Není třeba se obávat, že výsledkem této části bude doporučení na léčení se u psychiatra – výsledky slouží jen k posouzení osobnostní způsobilosti k výkonu služby.
 • – Fyzické testy ověřují motorické, silové i vytrvalostní schopnosti uchazeče. Skládají se ze 4 disciplín a všechny jsou nastaveny tak, aby je i nesportovec po pár týdnech přiměřené přípravy mohl zvládnout. Policista nemusí být vrcholový atlet (samozřejmě může a budeme za ně rádi), jen potřebuje zvládnout koordinaci v různých situacích.
 • – O zdravotní stav svého těla, stejně jako o svou fyzickou kondici, se každý z nás může do jisté míry postarat sám. Naším cílem pak je zjistit, zda je vaše tělo na policejní službu dostatečně připraveno. K tělesné kultuře patří také umělecké zkrášlování, zejména tetování, a to již prakticky od nepaměti. Jeho rozmach v běžné populaci se během posledních let přenesl i do policejního sboru. V současnosti není tetování policisty povoleno pouze na hlavě. Zároveň však žádné tetování nesmí být vulgární nebo svým významem dokonce směřovat k propagaci či projevu sympatie k hnutí potlačujícímu práva a svobody člověka.

Jak vypadají fyzické testy při příjímacím řízení se můžete podívat zde :

OSTATNÍ PODMÍNKY

Jednou ze základních hodnot Policie České republiky, které jsou uvedeny také v Etickém kodexu, je nestrannost a profesionalita. Proto se na policisty vztahují ještě některá další omezení, kterými jsou:

 • – nebýt členem žádné politické strany nebo politického hnutí
 • – nebýt členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost
 • – nevykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost, kromě zákonných výjimek

Jaké uplatnění budeš mít po nástupu k policii? Vyber si :

Pořádková policie je základ. Je to pilíř celé naší služby a zvládá největší spektrum činností. Jsou v ní ti policisté, kteří jsou denně vidět na ulici. Nejčastěji reagují na tísňová volání na linku 158, zajišťují ochranu veřejného pořádku, pátrají po zločincích, ale i po pohřešovaných nebo jiných hledaných osobách. Šetří přestupky a méně závažné trestné činy (i ty páchané v on-line prostředí) a také dohlíží na bezpečnost silničního provozu.

Na svých služebnách, ale i v terénu přijímají oznámení občanů, působí preventivně ve svých okrscích a ve spolupráci s obcemi a městy zavádí opatření ke zlepšení bezpečí. Podílí se na zajištění mimořádných událostí a bezpečnostních opatření jako jsou demonstrace, sportovní akce nebo koncerty.

Policisté pořádkové policie jsou vidět v tzv. modrácích, tedy v tmavě modrých softshelových uniformách, v létě ve světle modré polokošili. Anebo v „čerňácích“. To záleží na tom, jakou práci dělají.

 

Dopravní policisty, chcete-li „dopraváky“, potkáváte na každé silnici od okresky po dálnice. Tam všude je pro ně dost práce. Dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, kontrolují dodržování předpisů, a to nejenom, zda někdo překračuje povolenou rychlost, telefonuje či textuje za jízdy, ale dohlíží také na technický stav vozidel, dodržování sociálních předpisů v nákladní dopravě, přepravu nebezpečných věcí a provádí vážení vozidel.

Nemalou část jejich práce tvoří vyšetřování dopravních nehod, v horším případě těch se zraněním nebo úmrtím. U toho si příliš legrace opravdu neužijí, protože podle nejnovějších statistik průměrně každých 22 minut dojde na silnici ke zranění a každých 19 hodin vyhasne lidský život. Pokud vám to není lhostejné, dopravák je práce pro vás.

Nesmíme zapomenout na dopravní inženýry. Ti připravují stanoviska k umístění dopravních značek, uzavírek komunikací, výstavbě silnic a dálnic a realizaci dalších staveb, kde je třeba zajistit dopravní obslužnost.

Barvy dopravních policistů jsou bílá a žlutá, jezdí rychlými auty a užívají řadu moderních technických prostředků.

 

Příslušníci cizinecké policie se specializují zejména na odhalování nelegální migrace. Znát je můžete pod označením „cizináři“ a poznáte je tak, že na rukávu mají ve znaku hlavu psa. Mezi jejich hlavní povinnosti patří ochrana naší vnější, tedy schengenské hranice. Působí na všech našich mezinárodních letištích, kde také zajišťují bezpečnost civilního leteckého provozu. Na letištích, ale také kdekoli ve vnitrozemí, kontrolují dodržování podmínek vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. Když je třeba, eskortují vyhoštěné cizince nebo zajišťují jejich průvoz přes Českou republiku. „Cizináři“ se dále zabývají problematikou nelegálního zaměstnávání cizinců a nevyhýbají se ani pátrání po hledaných osobách a věcech.

V rámci cizinecké policie pracuje velké množství specialistů – pyrotechnici, psovodi, ostřelovači, air marshalové, kteří vykonávají službu na palubách letadel, také specialisté na odhalování padělaných dokladů nebo odborníci na vývoj speciálních informačních systémů. Na takové pozice se však musíte postupně propracovat.

Další služby, kam lze nastoupit u Policie ČR naleznete ZDE 

Máš-li zájem i Ty být policistou, tak neváhej kontaktovat personalisty v kraji ve kterém máš zájem sloužit u Policie. Na Kladně můžeš navíc kontaktovat preventistku PČR Územní odpor Kladno a o práci u policie si i popovídat a dozvědět se vše co Tě zajímá.

Preventistka PČR Územního odboru Kladno, Havířská 632, Kladno, Monika Pragerová, tel: 773638368,monika.pragerovacr.cz

Personální odbor Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
tel: 974861764, 974861810, 974861491, 974861773

Mobil: 725547248, 607405286, 724115246, 607405197
email : krps.nabor@pcr.cz

Nebo můžeš vyplnit kontaktní formulář a personální odbor se Ti ozve sám. Formulář je ZDE

 

 

 

 

 

 

 


 1. video

  Již zítra Kladno hází, mítink plný atletických hvězd, Sletiště v Kladně

 2. zprávy

  Učitele/ky na 1. stupeň, uklízečku a pomocnou kuchařku, přijme ZŠ škola ve Svárově s tradicí od roku 1905

 3. pozvánka

  V Kladně na Sletišti se koná Den dětského úsměvu, již po patnácté

 4. video

  Kouzlo přírody a tajemství města, nová výstava v galerii nemocnice Kladno

 5. krimi

  U nehody autobusu s osobním vozem zasahovali kladenské složky IZS

 6. krimi

  Muž z Kladna chtěl ušetřit za svoz odpadu, zničil si auto a řešili ho strážníci

 7. zprávy

  Nábor hrdinů v Kladně, můžete zachránit lidský život

 8. video

  Na SOŠ a SOU zažili sladké dobrodružství s Mirkou van Gils Slavíkovou

 9. pozvánka

  Májová tančírna s Michalem Padevětem, Tanec a zábava, to bude páteční večer v kladenském Kině Sokol

 10. zprávy

  Redakční výběr toho, co vám možná tento týden v Kladenských listech uteklo

 11. zprávy

  Srdcem pro Nelinku, spousta zábavy pro děti i dospělé pokračuje dnes ve Vinařicích na hřišti

 12. krimi

  Zloděj v Kladně byl dopaden díky spolupráci občanů, strážníků a policistů

 13. video

  Kladno ocenilo své sportovce, Kaberle se stal legendou, sportovcem města je Krsek, video

 14. video

  Ohlédnutí za požárem v Auto Kelly očima hasičů, oficiální zpráva, foto, video

 15. krimi

  Černý démon úspěšně unikal strážníkům v Kladně

 16. zprávy

  Rozsáhlý požár kladenské firmy Auto Kelly vyšetřují kriminalisté

 17. video

  Vyhrajte vstupenky, legendární kapela Flamengo míří do Kladna vystoupí v kině Sokol už v sobotu

 18. pozvánka

  Kam o víkendu i po něm, kultura, sport, zábava i poučení. Vyberte si v naší nabídce

 19. zprávy

  Jarní výstava drobného zvířectva ve Slaném přináší i změny v parkování

 20. zprávy

  Vyprodaný sál Kina Sokol v Kladně zažil úžasný koncert Anety Langerové