SAMK Měsíčník Kladno
Klapod ČSAD KLADNO
 • KLAPOD
 • SAMK
 • SOU a SOŠ Kladno

Zájem o lesní školky roste: Kolik dětí je navštěvuje a jaká je výše školkovného

Sobota, 24. června 2023 06:27

Asociace lesních mateřských škol, ALMŠ, se zeptala svých členských organizací na 99 otázek, aby objektivně vykreslila fungování lesních školek v České republice. Z mapování, kterého se zúčastnilo 158 lesních školek, vyplynulo, jaké jsou trendy v této oblasti předškolního vzdělávání.

Ilustrační foto

Zájem o předškolní vzdělávání v přírodě roste

V lesních školkách, které jsou členy Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ), se v roce 2022/23 vzdělává celkem 3 430 dětí, což je o dvě procenta více než předchozí školní rok. Co se týká věkové skupiny, lesní školky navštěvuje 194 dětí je mladších 3 let a nepatrně se navýšil celkový počet předškoláků (903).

O děti v lesních školkách pečuje celkem 978 zaměstnanců a externistů (o deset procent více než v minulém školním roce), z toho je 822 pedagogů neboli průvodců (o devět procent více než loni). Podíl mužů mezi průvodci se pohybuje okolo jedenáct procent –⁠ jedná se o nadprůměrný počet oproti průměru v běžných MŠ, kde je podle údajů ČŠI podíl mužů do jedno procento.

Lesních školky si vzhledem k charakteru přírodní pedagogiky zakládají na bezpečné práci s rizikem, na kterou je kladen velký důraz. Ve všech 158 lesních školkách s téměř 3 500 dětmi došlo za rok celkem ke 46 úrazů vyžadujícím lékařskou pomoc, přičemž nejčastěji se jednalo o řeznou ránu (12).

Provozní doba a více času venku

Lesní školky již běžně nabízejí pětidenní docházku s tím, že lesní MŠ (LMŠ) ji mají danou ze zákona, ale i v lesních klubech (LK) je pětidenní provoz nejběžnější padesát sedm procent, nicméně část má otevřeno čtyři dny dvacet sedn procent. Co se týče docházek dětí, v LK převládá 3denní docházka šedesát čtyři, v LMŠ 5denní sedmdesát osm. Došlo také v posunu v oblasti trávení času v zázemí, kdy se jak u LMŠ, tak klubů snížil podíl času, který školky tráví uvnitř. Během zimního období (mimo dobu odpočinku a oběda) se jedná o dvě hodiny, v létě pak v průměru o něco málo přes hodinu.

Nárůst průměrného školkovného

Změna nastala v případě průměrného školkovného, kde bylo zaznamenáno navýšení. Průměrná cena za docházku v lesních mateřských školách je 5 872 Kč a v lesních klubech 7 101 Kč měsíčně, ale školkovné se dost liší podle regionu.

„Lesní školky obecně dokáží fungovat s mnohem menším rozpočtem (a bohužel často podhodnoceně) a více se v nich odráží komunitní charakter a podstatné množství dobrovolnické práce. Důležité je také zohlednění regionální, proto jsme vytvořili cenovou mapu, v níž jsou rozdíly patrné,” dodává Tereza Valkounová. Výjimku tvoří obecní LMŠ, kde minimální školkovné při 5denní docházce kleslo o 100 Kč na 300 Kč.

Lesní mateřská škola (LMŠ)

Lesní MŠ je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, dostává finanční příspěvky od státu a děti v ní mohou plnit povinný rok předškolní docházky. Je pod kontrolou České školní inspekce a Krajské hygienické stanice. Lesní MŠ definuje školský zákon (561/2004 Sb. v aktuálním znění): „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.” Provozní podmínky a vybavení lesních MŠ blíže popisuje §9 vyhlášky 410/2005 Sb. Zakladateli lesní MŠ jsou většinou neziskové organizace (spolky), stále častěji se mezi zakladatele řadí i obce. V obecních lesní MŠ bývá školkovné ve stejné výši jako v obecní “kamenné” MŠ a provoz školky je pak dofinancován z rozpočtu obce. Ostatní lesní MŠ musí svůj provoz dofinancovat převážně ze školkovného od rodičů.

Lesní klub (LK)

Lesní klub není zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení, nedostává žádné pravidelné příspěvky od státu a děti v něm nemohou plnit povinný rok předškolní docházky. Provoz klubu nepodléhá žádným povinným kontrolám. Obvykle se jedná o dlouhodobý komunitní neziskový projekt, který svůj provoz šije na míru možnostem, podmínkám a v neposlední řadě potřebám komunity a místa, kde se nachází. Každá taková organizace má etický závazek hájit čest vzdělávání v přírodě a je na rodiči, aby byl důsledným kontrolním orgánem v zájmu dětí.

Asociace lesních MŠ

Asociace lesních MŠ funguje již od roku 2010 a aktuálně má 175 členů. Prosadila zakotvení lesní mateřské školy do školského zákona a nadále kontinuálně pracuje na zlepšování legislativních podmínek lesních školek a vzdělávání v přírodě. Zajišťuje podporu pro členy, ale také rodiče, pedagogy, zakladatele, provozovatele a státní správu. Více na lesnims.cz


 1. zprávy

  Ve čtvrtek 22. února si v Kladně připomenou smutné výročí

 2. info z radnice

  Slaný nabízí formou dražby dva pozemky v budoucí klidné čtvrti

 3. krimi

  Městská policie Slaný musela zakročit proti dvěma agresivním osobám

 4. zprávy

  Hledáte smysluplné uplatnění? Základka ve Svárově hledá posily

 5. info z radnice

  Trhovec ukončil smlouvu se Slaném, dal tím prostor mnoha jiným

 6. zprávy

  Svatbu snů pro vás připraví v Královickém dvoře, již jen 10 termínů pro tento rok

 7. sport

  Kladno má špičkové sportovce, jděte je podpořit a od nás víte kdy a kam

 8. zprávy

  Kanonýři Kladno rozstříleli Brňáky, odjeli s drtivou porážkou, propukly velké oslavy

 9. zprávy

  Protesty zemědělců sílí. Z Vítova u Slaného jich na Prahu vyrazilo víc než 150

 10. info z radnice

  Revize katastru nemovitostí v Kladně začne v dubnu, potrvá až do konce roku 2026

 11. zprávy

  Víc než padesát Worshopů má připravených Středočeská vědecká knihovna

 12. zprávy

  Přinášíme přehled středočeských lyceí

 13. zprávy

  Pozor zvláště v pondělí, dopravu i na kladensku zkomplikují protesty zemědělců

 14. krimi

  O maso za víc než 2 000, které ukradl, se popral muž v Kladně. Zadržel ho strážník v civilu

 15. krimi

  V autobuse viděla muže, který masturbuje, policie hledá tuto svědkyni

 16. sport

  Kanonýři vás zvou na zajímavý zápas s bohatým programem a dobročinnou sbírkou

 17. zprávy

  Víc než padesát Worshopů má připravených Středočeská vědecká knihovna v Kladně

 18. info z radnice

  Záchranná stanice AVES dostane finanční injekci od Slaného

 19. zprávy

  Masopust v Zooparku Zájezd láká návštěvníky na neobvyklé zážitky

 20. pozvánka

  Víkend plný sladkostí pro vás připravil Královický dvůr