SAMK TV Měsíční Kladno
ČSAD KLADNO KLAPOD
 • KLAPOD
 • Restaurace Sleťák
 • SOU a SOŠ Kladno

Zájem o lesní školky roste: Kolik dětí je navštěvuje a jaká je výše školkovného

Sobota, 24. června 2023 06:27

Asociace lesních mateřských škol, ALMŠ, se zeptala svých členských organizací na 99 otázek, aby objektivně vykreslila fungování lesních školek v České republice. Z mapování, kterého se zúčastnilo 158 lesních školek, vyplynulo, jaké jsou trendy v této oblasti předškolního vzdělávání.

Ilustrační foto

Zájem o předškolní vzdělávání v přírodě roste

V lesních školkách, které jsou členy Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ), se v roce 2022/23 vzdělává celkem 3 430 dětí, což je o dvě procenta více než předchozí školní rok. Co se týká věkové skupiny, lesní školky navštěvuje 194 dětí je mladších 3 let a nepatrně se navýšil celkový počet předškoláků (903).

O děti v lesních školkách pečuje celkem 978 zaměstnanců a externistů (o deset procent více než v minulém školním roce), z toho je 822 pedagogů neboli průvodců (o devět procent více než loni). Podíl mužů mezi průvodci se pohybuje okolo jedenáct procent –⁠ jedná se o nadprůměrný počet oproti průměru v běžných MŠ, kde je podle údajů ČŠI podíl mužů do jedno procento.

Lesních školky si vzhledem k charakteru přírodní pedagogiky zakládají na bezpečné práci s rizikem, na kterou je kladen velký důraz. Ve všech 158 lesních školkách s téměř 3 500 dětmi došlo za rok celkem ke 46 úrazů vyžadujícím lékařskou pomoc, přičemž nejčastěji se jednalo o řeznou ránu (12).

Provozní doba a více času venku

Lesní školky již běžně nabízejí pětidenní docházku s tím, že lesní MŠ (LMŠ) ji mají danou ze zákona, ale i v lesních klubech (LK) je pětidenní provoz nejběžnější padesát sedm procent, nicméně část má otevřeno čtyři dny dvacet sedn procent. Co se týče docházek dětí, v LK převládá 3denní docházka šedesát čtyři, v LMŠ 5denní sedmdesát osm. Došlo také v posunu v oblasti trávení času v zázemí, kdy se jak u LMŠ, tak klubů snížil podíl času, který školky tráví uvnitř. Během zimního období (mimo dobu odpočinku a oběda) se jedná o dvě hodiny, v létě pak v průměru o něco málo přes hodinu.

Nárůst průměrného školkovného

Změna nastala v případě průměrného školkovného, kde bylo zaznamenáno navýšení. Průměrná cena za docházku v lesních mateřských školách je 5 872 Kč a v lesních klubech 7 101 Kč měsíčně, ale školkovné se dost liší podle regionu.

„Lesní školky obecně dokáží fungovat s mnohem menším rozpočtem (a bohužel často podhodnoceně) a více se v nich odráží komunitní charakter a podstatné množství dobrovolnické práce. Důležité je také zohlednění regionální, proto jsme vytvořili cenovou mapu, v níž jsou rozdíly patrné,” dodává Tereza Valkounová. Výjimku tvoří obecní LMŠ, kde minimální školkovné při 5denní docházce kleslo o 100 Kč na 300 Kč.

Lesní mateřská škola (LMŠ)

Lesní MŠ je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, dostává finanční příspěvky od státu a děti v ní mohou plnit povinný rok předškolní docházky. Je pod kontrolou České školní inspekce a Krajské hygienické stanice. Lesní MŠ definuje školský zákon (561/2004 Sb. v aktuálním znění): „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.” Provozní podmínky a vybavení lesních MŠ blíže popisuje §9 vyhlášky 410/2005 Sb. Zakladateli lesní MŠ jsou většinou neziskové organizace (spolky), stále častěji se mezi zakladatele řadí i obce. V obecních lesní MŠ bývá školkovné ve stejné výši jako v obecní “kamenné” MŠ a provoz školky je pak dofinancován z rozpočtu obce. Ostatní lesní MŠ musí svůj provoz dofinancovat převážně ze školkovného od rodičů.

Lesní klub (LK)

Lesní klub není zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení, nedostává žádné pravidelné příspěvky od státu a děti v něm nemohou plnit povinný rok předškolní docházky. Provoz klubu nepodléhá žádným povinným kontrolám. Obvykle se jedná o dlouhodobý komunitní neziskový projekt, který svůj provoz šije na míru možnostem, podmínkám a v neposlední řadě potřebám komunity a místa, kde se nachází. Každá taková organizace má etický závazek hájit čest vzdělávání v přírodě a je na rodiči, aby byl důsledným kontrolním orgánem v zájmu dětí.

Asociace lesních MŠ

Asociace lesních MŠ funguje již od roku 2010 a aktuálně má 175 členů. Prosadila zakotvení lesní mateřské školy do školského zákona a nadále kontinuálně pracuje na zlepšování legislativních podmínek lesních školek a vzdělávání v přírodě. Zajišťuje podporu pro členy, ale také rodiče, pedagogy, zakladatele, provozovatele a státní správu. Více na lesnims.cz


 1. pozvánka

  Už v neděli 1, října začíná v Kladně týden plný architektury a dobrodružství

 2. zprávy

  Zlonice a Běleč dostanou od Středočeského kraje peníze na svůj rozvoj na svůj rozvoj

 3. zprávy

  Kladenští siláci bodovali i na MS ve Vídni 2023

 4. krimi

  Zatím neznámá osoba odcizila osm triček za 14 000 korun

 5. sport

  Minigolf v Kladně na Sletišti je stále v provozu

 6. zprávy

  TV měsíčník Kladno je znovu tady, nově si můžete reportáže pustit i na podcastu KlaPod

 7. zprávy

  Češi dnes slaví Den české státnosti – svatý Václav

 8. akce

  Ve Slaném zažijete výbuchy mezinárodních chutí

 9. zprávy

  Střednědobý strategický plán Města Slaný 2035 , zapojte se do jeho tvorby

 10. kultura

  Výstava v kladenské Galerii Cyrila Boudy je poctou Antonínu Raymondovi

 11. info z radnice

  Aktuální změna v uzavírkách ulic Kladna

 12. krimi

  Kladenští strážníci pomohli zadržet dalšího opilce za volantem, díky kamerovému systému

 13. krimi

  Pomozte v pátrání po zmizelých osobách, shánějí je příbuzní i policie

 14. zprávy

  S postupující opravou železniční trati budou uzavřeny ulice v Kladně

 15. info z radnice

  „Klapod“ je nový podcast Kladna, seznámí vás se zajímavými osobnostmi

 16. zprávy

  SOŠ a SOU Kladno Dubská dostane od Kraje 900 000 korun

 17. info z radnice

  Slaný získalo dotaci na novou kameru, pomáhá v sídlišti Na Dolíkách

 18. zprávy

  Uherský býk do Slaného přilákal tisíce lidí

 19. sport

  První porážka v lize. Kanonýři doma nestačili na Znojmo

 20. pozvánka

  Muzejnice Hana doporučuje kam ve Slaném zajít za zábavou a poučením