ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

V Kladně odmítají zdražení vody, cena by měla stoupnout pomalu o 30 procent

Úterý, 22. listopadu 2022 09:56

Město Kladno nesouhlasí s návrhem společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., který od ledna počítá se skokovým nárůstem ceny vodného a stočného o více než 28 procent ze 115 na 148 korun za kubický metr a to včetně daně. Rada města Kladna vyzvala v usnesení akcionáře vodáren, aby nárůst ceny činil maximálně necelých 13 procent a kubík vody nestál více než 130 korun.

V Kladně odmítají zdražení vody, cena by měla stoupnout pomalu o 30 procent (Foto: KL)

„Ceny vody by se neměly zvedat takto nesmyslně, ale adekvátně. Kladno, Mělník, Kralupy a další města by podle předložené kalkulace VKM měla asi nejdražší vodu v republice, a to už nyní patříme mezi nejdražší regiony,“ upozorňuje kladenský primátor Milan Volf a podotýká, že například v sousedním, a nutno dodat bohatším regionu, hlavního města Prahy rozhodl provozovatel vodovodů a kanalizací o zvýšení ceny vodného a stočného pro příští rok pouze o 18,5 procent na 128 korun včetně daně.

Podle předložené kalkulace jsou jako hlavní důvody výrazného zdražení uváděny standardní indexace o inflaci, nedostatek surovin v důsledku probíhajícího konfliktu na Ukrajině, a zvláště prudký nárůst cen všech nákladových vstupů, zejména růst cen energií – podle předložených podkladů má jít o nárůst o 216 procent. Předkládané údaje jsou však přinejmenším diskutabilní tím spíše, že řada položek je v rámci kalkulace předkládána bez jakékoli věcné specifikace. Zejména o uváděné výši nárůstu nákladů na elektrickou energii lze mít důvodné pochybnosti a nejeví se jako hodnověrný. Návrh kalkulace také předpokládá výši inflace 18 procent, podle aktualizované zprávy Českého statistického úřadu přitom dosahuje za říjen 2022 míra inflace pouze 15,1 procent.

S ohledem na nezbytnost udržení sociálně únosné ceny vodného a stočného pro běžné odběratele pitné vody a odvádění odpadních vod (kterých je v regionu působnosti společnosti VKM více než 285 tisíc) se jeví představenstvem VKM navrhovaná výše vodného a stočného pro rok 2023 jako zcela nepřiměřená. „Pokusíme se prosadit menší nárůst cen, ale bohužel k tomu nyní město Kladno nemá ve VKM nástroje a postavení hodné největšího akcionáře, kterého ostatní začali z nepochopitelných důvodů obcházet. Za dvouletého působení předchozí koalice Kladno krutě vypadlo ze hry, ODS to uchopila po svém a začalo se politikařit. Trápí mě to a mým úkolem bude získat pozici Kladna zpět tak, abychom ceny mohli ovládat nebo se na nich přinejmenším byli schopni dohovořit. Cítím, že alespoň Středočeské vodárny jsou a mohou být rozumným a kvalitním partnerem,“ uvedl Milan Volf. Představenstvo VKM bude o cenách rozhodovat ve čtvrtek 24. listopadu.

O společnostech Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) a Středočeské vodárny, a. s. (SVAS)
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v severní části Středočeského kraje, který zabezpečuje zásobení přes 285 tisíc občanů pitnou vodou a odkanalizování více jak 170 tisíc obyvatel. Provozování vodovodů a kanalizací v majetku VKM zajišťuje společnost Středočeské vodárny, a.s., jejímž je VKM 34% akcionářem. Majoritním akcionářem je se 66 procenty koncern VEOLIA.
Dle výroční zprávy společnosti Středočeské vodárny, a.s. a zprávy o jejích vztazích za rok 2021 je elektrická energie nakupována od společnosti Veolia Komodity, s.r.o., která je též členem skupiny VEOLIA. Veolia komodity, s.r.o., resp. její mateřská společnost Veolia Energie ČR, jsou významnými dodavateli a dokonce výrobci elektrické energie v ČR.

Kalkulace pro stanovení výše ceny vodného a stočného pro rok 2023 je následující:

Představenstvo společnosti VKM projednalo na svém zasedání dne 3. listopadu 2022 kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2023 a zároveň návrh výše nájemného za pronájem vodohospodářské infrastruktury na rok 2023. Kalkulace ceny vodného a stočného byla zpracována provozovatelem – společností Středočeské vodárny, a.s.