ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Desítky milionů přibydou ve Středočeském kraji do Humanitárního fondu

Pátek, 18. listopadu 2022 08:38

Také v příštím roce plánuje kraj podpořit rozvoj sociálních služeb a aktivit prostřednictvím dotačního Humanitárního fondu, do kterého vyčlení 55 miliónů korun. Vypsání programů podpořila krajská rada. Konečné schválení náleží zastupitelům.

Ilustrační foto: KL

Oproti loňskému roku by mělo dojít k navýšení finančních prostředků zejména v rámci programu na podporu sociálních aktivit. Z loňských pěti milionů by se krajská podpora měla zvýšit na devět milionů. Radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek uvádí: „V loňském roce se ukázalo, že schválení nového programu na podporu rodiny v rámci rodičovských kompetencí, na podporu mateřských, rodinných a komunitních center, programy pro seniory a v rámci mezigenerační spolupráce, stejně jako podpora aktivit v sociálně právní ochraně dětí má velký potenciál a je o něj velký zájem. V letošním roce jsme proto navýšili finance, abychom mohli uspokojit více zájemců, a napomáhat k rozvoji služeb v těchto tak potřebných oblastech.“

Program Podpora sociálních aktivit je zaměřen zejména na podporu programů pro rodiny v rámci rodičovských kompetencí a jejich upevňování, na aktivity podporující slaďování rodinného a profesního života, programy pro opětovnou adaptaci a uplatnění na pracovním trhu. Další tematická zadání se týkají aktivit v oblasti pomoci ohroženým dětem a dětem se specifickými potřebami a také aktivit v oblasti náhradní rodinné péče.

Podpora sociálních služeb, to je název druhého z programů Humanitárního fondu. Celková částka, kterou kraj vyčlenil na Podporu sociálních služeb je 46 milionů korun. V rámci tohoto program jsou tematická zadání rozdělena dle rozvojových priorit. V tom nejvyšším jsou služby pečovatelů, osobní asistence, denní stacionáře, terénní služby či například azylové domy pro rodiny s dětmi. V dalších stupních rozvojových priorit jsou to pak domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení či naopak ambulantní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny nebo také automobily pro zajištění základní činnosti k poskytování sociální služby. Speciální prioritu pak mají služby tlumočnické, průvodcovské a předčitatelské, tísňová péče a krizová pomoc.

O dotace bude možné žádat od 11. do 26. ledna 2023. Tematická zadání a rozdělení financí bude schvalovat krajské Zastupitelstvo. Poté budou oba programy vyvěšeny na webových stránkách krajského úřadu.