ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Město Kladno nechce zdražit teplo a přestává se mu líbit monopol teplárny

Středa, 16. listopadu 2022 09:25

Město má jiné představy o vývoji cen tepla, než jeho producent Teplárna Kladno. Zatímco radnice se chce držet platné smlouvy a nezdražovat, teplárna by ráda ceny navýšila a smlouvu napadla s odůvodněním nepředpokládaných vyšších nákladů.

Město Kladno nechce zdražit teplo a přestává se mu líbit monopol teplárny (Foto: Pavel Varvařovský)

Rada města Kladna proto v pondělí na svém prvním zasedání zadala městské společnosti TEPO, aby prověřila možnosti vybudování energetického zdroje spojeného zejména s likvidací a energetickým využitím komunálního odpadu. Nový zdroj by mohl sloužit jako alternativa k produkci tepla, kterou nyní Kladnu výhradně zajišťuje společnost Teplárna Kladno energetické skupiny Sev.en Energy.

„Díky přístupu a komunikaci s představiteli Sev.en Energy není možné postupovat jinak, než se dívat po vlastním novém zdroji tepla. Město Kladno a jeho občané by neměli být závislí jen na jednom a cenové politice někoho, pro koho jde pouze o výhodný byznys. Teplárna Kladno má představu, že bychom měli velmi podstatně navýšit ceny. Máme s ní ale legitimně uzavřenou dlouhodobou smlouvu, podle níž je meziroční růst cen možný pouze v drobných procentech. Tuto smlouvu sice nyní Teplárna napadla u soudu, my se jí ovšem hodláme držet a ceny tepla udržet. Letos se ceny zvedat nebudou a v příštím roce minimálně,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf z Volby pro Kladno.

Vedení města si nyní nechává prověřit nové možnosti využití alternativních zdrojů energie také s ohledem na bezprecedentně prudký nárůst cen na trzích energií a paliv a současně s ohledem na intenzivní tlak na snížení závislosti na standardních zdrojích energie, který je s tím spojen.

„Na území Statutárního města Kladna dochází ke koncentraci značného objemu komunálního odpadu, s jehož likvidací jsou spojeny stále rostoucí náklady, ale jeho energetické využití je nulové. S ohledem na to se jeví jako praktické prověřit možnost výstavby energetického zdroje, který by zajistil jak likvidaci komunálního odpadu, tak zároveň jeho energetické využití a dodávkám tepla,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Heral.

O společnosti TEPO s.r.o.
Společnost TEPO s.r.o., jejímž je Statutární město Kladno jediným společníkem, je provozovatelem centrálního zásobování teplem (CZT) na území města Kladna. Dlouhodobě se zabývá možnostmi zapojení alternativních zdrojů energií do systému CZT například využití fotovoltaických panelů pro ohřev užitkové teplé vody pro přímou spotřebu v letním období a podobně, včetně spolupráce s vysokoškolskými institucemi na bázi aplikovaného výzkumu. Hlavním cílem managementu společnosti TEPO, s.r.o. je zajistit svým odběratelům tepelnou pohodu, uspokojit jejich požadavky a dlouhodobě udržet přijatelnou cenu tepelné energie.