ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Ve Švermově vyroste již pátá kladenská prodejna společnosti Lidl

Čtvrtek, 3. listopadu 2022 15:26

Již příští rok by měla otevřít své dveře zákazníkům pátá prodejna Lidlu v Kladně. Její součástí bude parkoviště vozidel i domácí pekárna. Celý objekt zabere téměř 1 500 metrů čtverečních. Své zákazníky bude lákat hlavně z městské části Švermova.

Ve Švermově vyroste již pátá kladenská prodejna společnosti Lidl

 „U prodejny je navrženo parkoviště s kapacitou 120 parkovacích stání, včetně osmi vyhrazených míst a dvou pro doprovod dětí v kočárku. Dopravní napojení areálu je řešeno vjezdem z ulice Průmyslová, směrem do ulice Na Kopci,“ říká mluvčí společnosti Lidl Jiří Myler.

Se stavbou prodejny Lidl se počítalo již v rámci výstavby okružní křižovatky a byla tedy vystavěna i větev křižovatky na kterou je možné se napojit. Posledním silničním napojením bude jednosměrné napojení na komunikaci II/118 před úrovňovým železničním přejezdem, které bude realizováno pomocí připojovacího pruhu a zajistí rychlý výjezd.

Předpokládá se příjezd a odjezd celkem 1 200 osobních vozidel mezi prodejnou a okružní křižovatkou. Navýšení provozu osobních vozidel na silnici II/118 je odhadován na jednu třetinu z celkového počtu průjezdů.

Čestnost zásobování je předpokládaná v maximální míře na pěti nákladních vozidel ve dne, z toho dvě soupravy, rozděleno půl/půl směr Švermov a směr Kladno.

„Součástí řešení projektu bude vybudování nové veřejné komunikace ze stávajícího kruhového objezdu směrem k areálu prodejny Lidl, s možností prodloužení komunikace pro potřeby budoucí plánované výstavby v lokalitě. Tento příjezd je navržen až do šířky osmi metrů. Na příjezdu bude umístěn závorový systém. Předpokládá se zahájení stavby v lednu 2023 a dokončení v červenci 2023,“ uvádí server Naše Kladno.

„Společnost Lidl by v Kladně ráda postavila novou moderní a ekologickou prodejnu, a to konkrétně v ulici 28. října. Vzhledem k tomu, že projekt se aktuálně nachází ve fázi povolovacího procesu, není možné přesně stanovit termín zahájení stavby a otevření prodejny. Během stavby dojde pouze k částečnému omezení provozu, a to z důvodu budování napojení komunikace a potřebné infrastruktury. V plánu je realizace prodejny o prodejní ploše 1400 metrů čtverečních. V Kladně se bude jednat již o pátou prodejnu Lidl a projekt rovněž počítá s pekárnou, jelikož se jedná o stejný koncept prodejny jako je v ulici Smečenská,“ řekl dále mluvčí společnosti Lidl Jiří Myler.

Autor: Pavel Varvařovský