ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Úspěch, Kladno je v Glocalflexu! Pomůže s energetickou flexibilitou

Sobota, 29. října 2022 06:18

Kladno znovu uspělo na cestě za přeměnou městské energetiky v udržitelný a chytrý model. Stalo se součástí dalšího evropského projektu Glocalflex, který spadá pod větší evropský program Horizon Europe. Zabývá se řízením energetické flexibility budov a rozšiřováním systémů na výrobu energie ze slunečního záření. Město získá až 10 milionů korun na čtyři roky.

Úspěch, Kladno je v Glocalflexu! Pomůže s energetickou flexibilitou (Foto: KL)

Kladno plní v projektu roli jednoho z pilotních měst. Glocalflex je o řízení výroby a spotřeby energie pro dosažení úspor za pomoci různých opatření, a to včetně pořízení nových technologií. Ty musí být schopny měnit množství odebírané nebo dodávané elektrické energie na povel či signály o změnách cen na trhu.

„V projektu půjde zatím o trh virtuální, abychom se modely naučili využívat a byli schopni následně reálně obchodovat s přebytky energie. A naopak je při aktuálním nedostatku energie výhodně získávat,“ vysvětluje Ondřej Rys, kladenský radní pro oblast rozvoje. Prostředky z Glocalflexu může město použít ke spolupráci s experty v oblasti energetiky nebo na služby či pořízení technologií pro testování provozu ve vybraných městských budovách, jako například bateriové uložiště, fotovoltaické panely nebo systémy měření.

Paralelně město finišuje s přípravou velkého projektu na renovaci svých 23 budov, především škol. „Iunich možnosti instalace fotovoltaických elektráren aktuálně posuzujeme a hodnotíme všechny relevantní městské budovy v rámci projektu z evropského programu EUCF,“ sdělil David Škorňa, městský koordinátor mezinárodních projektů zaměřených na energetiku.

Kladno se snaží, aby na sebe využité mezinárodní projekty smysluplně navazovaly, doplňovaly se. „Cílem všech těchto snah je především dosáhnout úspor v městských objektech, snížit jejich uhlíkovou stopu nebo dosáhnout větší energetické samostatnosti tím, že si energii na místě vyrobíme. Třeba právě ze slunce. V neposlední řadě jsme se zaměřili na vytvoření podmínek pro vznik pilotní energeticky efektivní čtvrti, čímž se mimo jiné zabýváme od roku 2019 v prestižním mezinárodním projektu SPARCS. Usilujeme i o vstup do nového projektu ENCODES, který by v Kladně také pomohl vytvářet energetické komunity. Zde budeme mít jasněji na konci roku 2022,“ podotkl David Škorňa, který je rovněž vedoucím projektu SPARCS. V rámci Glocalflexu bude Kladno spolupracovat s dalšími středočeskými městy i pražskými částmi. Součástí partnerství jsou také finské VTT, české ČVUT, švýcarští partneři (např. CSEM, V-ZUG) a další veřejné, výzkumné a aplikační organizace z Francie, Finska, Německa a Španělska. Aktivity projektu Glocalflex se spustí od ledna 2023.

Zdroj: Město Kladno