ČSAD KLADNO
  • Vánoce Kladno
  • Den otevřených dveří
  • Práce ve Slaném

Kraj chce poskytnout dotaci na výstavbu nové školky v Žižicích na Kladensku

Neděle, 23. října 2022 08:45

Středočeský kraj dlouhodobě pomáhá obcím i v oblasti rozvoje a obnovy regionálního školství. Rada kraje schválila, aby se prostřednictvím Středočeského Infrastrukturního fondu podpořily projekty obcí Žižice a Ondřejov. Dohromady jde o částku 20 milionů korun. Poskytnutí dotace musí ještě schválit zastupitelstvo.

Kraj chce poskytnout dotaci na výstavbu nové školky v Žižicích na Kladensku

Dotaci lze poskytnout na projekty, které splňují účel vymezený v tematickém zadání „Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol“. Tyto projekty musí být zároveň spolufinancovány z jiných veřejných zdrojů. Poskytnutím dotace chce Kraj ulevit obcím a snížit jejich finanční zatížení při realizaci náročných projektů v oblasti školství.

„Vzdělávání je pro nás prioritní. Ačkoliv mateřské a základní školy kraj nezřizuje, cítíme povinnost obcím pomoci. Proto máme v krajském rozpočtu vyhrazené peníze na spolufinancování projektů právě v oblasti regionálního školství. Žádosti Žižic a Ondřejova o poskytnutí dotace jsme na radě projednali a doporučujeme zastupitelstvu, abychom z fondu poskytli každé obci 10 milionů korun na jejich projekty. Věřím, že zvláště v dnešní složité době, kdy náklady strmě rostou, to bude pro obce vítaná pomoc,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Obec Žižice dotaci využije k financování komplexní rekonstrukce a rozšíření kapacity budovy mateřské školy. Ondřejov požádal o dotaci na stavbu svazkové základní školy, která byla zahájena 30. září 2022. Její kapacita bude 540 žáků a celkové náklady jsou odhadovány na zhruba 570 milionů korun.