ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Ve Slaném se rozhodlo, kdo povede město další čtyři roky

Středa, 19. října 2022 19:33

Ustavující zastupitelstvo se sešlo ve středu 19. října od 16. hodin. Na jeho první jednání, nového volebního období, se sešlo čtyřiadvacet členů. 

Foto: Pavel Varvařovský

Po tradičním přivítání starostou Martinem Hrabánkem, bylo prvním bodem jednání, složení slibu členů zastupitelstva. Po dalších procedurálních krocích, nutných k fungování města a zastupitelstva byl zvolen počet členů rady města. Dále pak byly zřízeny kontrolní, finanční a investiční výbory i výbor pro parkovací dům.

Pravděpodobně nejočekávanější byla následující volba starosty města Slaného. Stal se jím, podle očekávání, Martin Hrabánek. Stejně tak byla očekávána volba prvního místostarosty. Do této funkce nastoupí Radek Vondráček. Novinkou je zvolení druhého místostarosty. Tuto pozici zaujme Pavel Rubik.

Pavel Varvařovský