ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Od neděle je na Mayrau k vidění výstava obrazů na pravěké téma

Pátek, 14. října 2022 10:06

Od 16. října proběhne v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích, výstava obrazů malířů pravěku Jiřího Svobody a Davida Bergera. Oba autoři se věnují rekonstrukcím pravěkých ekosystémů, fauny, flóry a v neposlední řadě i geologických jevů.

Od neděle je na Mayrau k vidění výstava obrazů na pravěké téma (Foto: KL)

K zájmu o pravěk, ale i k malování přivedly Jiřího Svobodu i Davida Bergera, úchvatné malby a kresby Zdeňka Buriana a knihy Josefa Augusty. Malby vznikají na základě nejnovějších vědeckých poznatků a často i pod bedlivým dohledem paleontologických pracovníků.

Některé malby, které budou na výstavě prezentovány, můžete znát z odborné, ale i populárně naučné literatury či dopisnic a poštovních známek. Na výstavě si projdete rekonstrukce od prvních organismů, které z území České republiky znáte, trilobity a korálové útesy starších prvohor, uhlotvorná karbonská rašeliniště, uvidíte prvního popsaného dinosaura z území Čech, navštívíte „safari“ s roztodivnými savci třetihorního Mostecka a prohlídku skončíte u mamutů a sobů v mrazivém podnebí čtvrtohor. Výstava potrvá až do 28. března příštího roku a je přístupná veřejnosti během otevírací doby skanzenu.