ČSAD KLADNO
  • Vánoce Kladno
  • Den otevřených dveří
  • Práce ve Slaném

Vybrané stavby v Kladně a Slaném byly oceněny

Úterý, 11. října 2022 09:42

Hned několik objektů se může pyšnit cenou Stavby roku za rok 2022. Jedním z oceněných je i Rodinný dům Doksy u Kladna nebo Revitalizace parku Benar – Kumpánova zahrada Slaný.

Vybrané stavby v Kladně a Slaném byly oceněny

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2022 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení architekt Zdeněk Jiran za Středočeský kraj a Obec architektů, který byl zároveň předsedou odborné poroty, architekt Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,  Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví,  Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy, Jan Mackovič, za Středočeský kraj, Vladimíra Leníčková, Obec architektů a Filip Žežulka, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 25 přihlášených staveb.

Stavba roku Středočeského kraje 2022 i v letošním roce přichází kromě tradiční mediální kampaně, také s řadou výstav a přinesla opět výjimečný katalog, kde se seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi přihlášenými stavbami. Mezi oceněné patří i několik staveb z blízkého okolí.

Rodinný dům Doksy u Kladna

Zvláštní cena za architektonické řešení individuálního bydlení

Investor: Soukromý

Dodavatel: Master Design Development s.r.o

Autor: Michal Janáč, Jan Jadrníček, Lukáš Richter / Master Design s.r.o.

Projektant: Master Design s.r.o.

Hodnocení:

Ocenění získal rodinný dům, který zaujal nejen architektonickým výrazem, ale i výjimečným dispozičním řešením za použití jednoduchých principů a výrazových prostředků. Porotu zaujal také způsob provedení stavby, včetně řešení detailů interiéru i exteriéru. Dům je postaven ve velmi úsporném energetickém standardu.

Revitalizace parku Benar – Kumpánova zahrada Slaný

Zvláštní cena za revitalizaci veřejného prostoru

Investor: Město Slaný

Dodavatel: Gardenline s.r.o.

Autor: Kamila Krejčiříková, Přemysl KrejčiříkProjektant: Ateliér Krejčiříkovi s.r.o.Další projektový partner:  Jiří Dohnal, Aneta Dalajková, Vojtěch Kobližka, Martina Zimmermannová, Daniela Davidová, Denisa Adonovová nebo Jan Studený.

Hodnocení:

Porota ocenila úsilí a způsob revitalizace historického parku Benar, který spočívá v adaptaci skvostu prvorepublikové architektury z díla zahradního architekta Josefa Kumpána na reprezentativní park. Podařilo se unikátním způsobem zachovat co nejvíce z dochovaných torz zahradních úprav, jakožto součásti kulturní krajiny. Starosta města Martin Hrabánek krátce popsal průběh revitalizace zahrady: „Postupně jsme nacházeli celou řadu fragmentů z minulosti. Potvrdilo se nám, že park má velkou historickou hodnotu. Pro mě bylo velkou ctí pracovat se všemi, kteří se na revitalizaci podíleli. Podařilo se nám tak oživit minulost a vrátit parku jeho historickou hodnotu. Moc děkuji všem za spolupráci.“

Obříství – Rekonstrukce vodovodní shybky

Zvláštní cena za technickou infrastrukturu

Přihlašovatel: Vodárny Kladno – Mělník a.s.

Investor: Vodárny Kladno – Mělník a.s.

Dodavatel: PRAGIS a.s.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Hodnocení:

Oceněna byla ojedinělá, technicky náročná a způsobem realizace velmi unikátní stavba, která svým významem zásadně přesahuje hranice regionu. Ražba pod Labem byla realizována speciálním razícím štítem za použití technologie mikrotuneláže, která byla zvolena s ohledem na ochranu životního prostředí a zachování splavnosti řeky.