ČSAD KLADNO
  • Vánoce Kladno
  • Den otevřených dveří
  • Práce ve Slaném

Knihovna v Kladně se rozšíří o kulturní a kreativní prostory

Neděle, 2. října 2022 09:15

Středočeský kraj má s vědeckou knihovnou v Kladně své plány. Záměr je takový, že by v nevyužitých prostorách této budovy mohlo vzniknout Kulturní a kreativní centrum. Tímto krokem by došlo k rozšíření nabízených služeb pro veřejnost, přičemž samozřejmě nadále platí, že Středočeská vědecká knihovna bude poskytovat veřejné knihovnické a informační služby ve standardním režimu.

Knihovna v Kladně se rozšíří o kulturní a kreativní prostory (Foto: KL)

Již v srpnu kraj představil plán vybudovat v Kladně Kulturní a kreativní centrum. „Nové kulturní centrum rozšíří nabídku služeb občanům. Činnost knihovny nejenže zůstane zachována, nabídka služeb občanům se navíc rozšíří o nové možnosti. Úkol vybudovat nové centrum při zachování rozsahu služeb stávající knihovny bude stát před novým vedením, které vzejde z připravovaného výběrového řízení. Centrum bude tedy součástí Středočeské vědecké knihovny, občané budou moci využít jak tradiční služby vědecké knihovny, tak rovněž služby víceúčelového kulturního a kreativního centra. Naším cílem je vytvořit jakýsi inkubátor v oblasti kreativních odvětví,“ vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

Ve stávajících nevyužívaných prostorách knihovny vzniknou nová pracoviště, ateliéry, dílny, učebny, studovna a coworkingová pracoviště. „Další víceúčelový prostor jako přednáškový a konferenční sál a učebny bude vytvořen v novém objektu, který bude postaven na místě stávajících garáží. V objektu bude nově vytvořen bezbariérový přístup,“ doplňuje radní.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na necelých 128 miliónů korun, přičemž více než 100 milionů korun bude kryto z evropských zdrojů. S dokončením projektu se počítá již v roce 2025. Schválení změny zřizovací listiny projedná krajské Zastupitelstvo na svém příštím zasedání.