ČSAD KLADNO
  • Farmářské trhy
  • Kladno
  • Rebuy Stars

Soutěž Kladenská veverka ovládli studenti ze zdrávky

Čtvrtek, 7. července 2022 08:47

Na konci června se v reprezentačních prostorách Magistrátu města Kladna konalo slavnostní vyhodnocení soutěže Kladenská veverka a předání cen účastníkům této soutěže ze Střední zdravotnické školy a VOŠZ Kladno.

Soutěž Kladenská veverka ovládli studenti ze zdrávky (Foto: Střední zdravotnická škola a VOŠZ Kladno)

Soutěž má dlouhou tradici a každoročně se do ní zapojí mnoho desítek dětí různých věkových kategorií a také z různých zemí. Ty se snaží ztvárnit pomocí několika uměleckých forem téma Ochrana životního prostředí, vztah k živé přírodě vůbec. Letos přibylo k tradičnímu tématu ještě téma Včely a včelaři.

Mladí umělci se snažili uvedená témata zpracovávat pomocí výtvarných technik, jako je například malba, grafika, kresba a koláž. Kromě toho se celá řada účastníků pokusila vytvořit velmi zajímavé práce v oblasti literární. Šlo například o působivá vyprávění, povídky či básně.

Odborná porota, jejímiž členy byli například malíř a grafik Přemysl Povondra, ředitel NSEV Kladno Čabárna Petr Starý, ředitelka SZŠ a VOŠZ Kladno Daniela Tomsová a Václav Vondrovský, vybrala a ohodnotila nejlepší práce z oblasti Literární soutěž. V těch se na prvních místech umístily Kristýna Stehlíková, Anna Hrubá a Viktorie Tauscheová. V oblasti Malba si pak vedly nejlépe Veronika Boumová, Hana Machková a Karolína Klemptová. V kategorii Kresba porota ocenila zejména práce Hanky Grimmové, Nikoly Pechové a Terezie Tiché.

Všichni tito žáci ze Střední zdravotnické školy a VOŠZ Kladno si určitě s sebou odnesli nejen různé odměny, ale také pocit, že se pokusili připomenout nám všem, jak je příroda pro nás více než důležitá a že se v ní dá stále najít a odhalit mnoho krásného, co je potřeba nejen zachycovat do výtvarné či literární podoby, ale především chránit a vážit si všeho, co nám příroda nabízí.