Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Velká archeologická výstava se stěhuje ze Slaného do Kladna

Sobota, 4. června 2022 06:23

Výstava vás doslova vtáhne do pravěku a tehdejšího života lidí v našem kraji. Velká archeologická výstava s názvem 13 kilometrů objevů přitažlivým způsobem představuje množství archeologických nálezů odkrytých při stavbě severního obchvatu města Slaného.

Velká archeologická výstava se stěhuje ze Slaného do Kladna (Foto: KL)

Jak vypadaly domy lidí žijících hluboko v minulosti, jak hospodařili a jak pohřbívali své mrtvé? V letech 2018 – 2019 bylo během několika měsíců prozkoumáno více než 2500 archeologických situací na téměř 13 kilometrech trasy. Nejstarším nálezem z výzkumu je kamenný nástroj z mladého paleolitu (40 000-10 000 př. n. l.), vystaven bude i kompletní kostrový hrob muže kultury zvoncovitých pohárů s milodary.

A co dalšího vás bude na výstavě čekat?

  • Nejvíce umu budete muset prokázat při tkaní.
  • Nejvíc cool se budete cítit v replikách pravěkého oblečení a nejlépe si procvičíte svaly při mletí mouky pravěkými způsoby.
  • Uvidíte řadu video projekcí a 3D rekonstrukcí.
  • K dispozici bude publikace k výstavě, upomínkové předměty, pravěká převlékárna, dílny, zábavné hry a úkoly nejen pro děti.

Výstavu připravil široký tým odborníků a výstavních specialistů především z Archeologického ústavu AV ČR s podporou Města Slaného, Středočeského kraje a Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.

„Důraz je kladen mimo jiné na eneolitickou kulturu zvoncovitých pohárů, která svými výboji ve třetím tisíciletí před naším letopočtem za masivního využití luků a šípů ovládla středoevropský prostor. U Slaného nám zanechala dosud největší v Čechách objevené pohřebiště s řadou ukázek umu tehdejších hrnčířů. Počtem 56 hrobových celků se blíží rozsáhlým moravským nekropolím. Lidé této kultury do jednoho z hrobů vložili i tehdy velmi cenný artefakt – měděnou dýku. S kovovými předměty, navíc původem většinou z dovozu, se totiž tito poslední příslušníci doby kamenné teprve seznamovali. Nahlédnout ale bude možno i do dalších období pravěku až po středověk,“ řekl kurátor výstavy Karel Drvola.  

Termín výstavy: 17. 6. 2022 – 30. 10. 2022