Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Policisté na Kladensku kontrolovali nákladní auta

Čtvrtek, 2. června 2022 06:06

Kladenští dopravní policisté připravili další z dopravně bezpečnostních akcí na pozemní komunikaci I. Třídy nedaleko Slaného. Vytipovaná nákladní vozidla ke kontrole muži zákona naváděli služebním vozidlem za pomoci světelné signalizace ze silnice k zastavení na parkoviště poblíž čerpací stanice.

Policisté na Kladensku kontrolovali nákladní auta

Při této dopravně bezpečnostní akci policisté zkontrolovali celkem osm nákladních vozidel. U dvou z nich byl zjištěn nevyhovující technický stav a byla omezena technická způsobilost na dobu 30 dnů. Při provádění kontrolní činnosti v souvislosti sociálních předpisů nebyly v těchto případech u kontrolovaných řidičů shledány žádné nedostatky. Celkem byly uděleny dvě blokové pokuty ve výši jednoho tisíce korun.

Kladenští policisté budou v těchto dopravních akcích pokračovat i v následujících týdnech.

„Kontroly nákladní, především kamionové dopravy, jsou v mnoha ohledech specifické. Na policisty, kteří se touto problematikou zabývají, jsou kladeny vysoké odborné nároky. Musí znát vozidla po technické stránce a orientovat se ve všech předpisech, vyhláškách a zákonech,“ říká policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Důležitou součástí a pomocí při kontrolách nákladní dopravy jsou technici Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu.

„Vedle hloubkových kontrol technického stavu nákladních vozidel se policisté zaměřují také na kontrolu dodržování sociálních předpisů. Úkolem je zjistit, zda řidiči dodržují bezpečnostní přestávky a nepřekračují dobu řízení. Právě nedodržování sociálních předpisů a s tím spojený nedostatečný odpočinek má za následky dopravní nehody mnohdy s velkým rozsahem škod či tragickými následky,“ sdělila dále Jana Šteinerová a dodala, že součástí těchto kontrol je i odhalování neoprávněné instalace zařízení ovlivňujících správnou funkci digitálního tachografu. Pokud řidič neoprávněně manipuluje s tachografem, může být vozidlo zajištěno nebo je šoférovi uložen správní trest a to zákazu činnosti.

Za porušení zákonných povinností vztahujících se k nákladní dopravě mohou řidičům, ale také dopravcům hrozit jak na místě, tak ve správním řízení tučné pokuty a v závažnějších případech musí řidiči počítat i se zákazem řízení.