Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Ve Slaném se opět debatovalo o důležité vodní zásobě

Čtvrtek, 12. května 2022 09:01

V úterý se uskutečnilo pracovní jednání ohledně udržitelnosti vody ve Velkém slánském rybníku Novas. Iniciátor setkání místostarosta města Radek Vondráček na jednání pozval zástupce Odboru životního prostředí, Povodí Vltavy, hydrogeologické společnosti a zástupkyni vodohospodářství.

Foto: MěU Slaný

V současné chvíli je hladina rybníka dokonce mírně nad úrovní standardní hladiny. Zaplněný rybník totiž vykazuje hodnotu hladiny 40 centimetrů pod hranou bezpečnostního přepadu. Nyní je hladina jen 20 centimetrů pod hranou bezpečnostního přepadu.

V rámci jednání byl zkontrolován přítok do rybníka a zkonzultovány jednotlivé úseky přítoku. „Povodí Vltavy přislíbilo spolupráci a součinnost, aby pokud to bude možné, byla udržitelnost vody v Novase co nejlepší. Zároveň bylo zmíněno, že se na přítoku nachází Krkavčí vrt, který zásobuje pitnou vodou nejen Slaný, ale i několik dalších obcí Slánska a v rámci stoupajícího počtu obyvatel je odběr stále větší a větší než tomu bylo v minulosti. Proto se v budoucnu na záchraně Novasu musíme podílet my všichni. Neplýtvat vodou a s tímto darem přírody, který dává a udržuje život, šetřit,“ míní místostarosta Slaného Radek Vondráček.