Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Letecký provoz bude směřovat nad Kladensko až do začátku července

Pátek, 29. dubna 2022 08:00

Až do 1. července bude na hlavní vzletové a přistávací dráze 06/24 ruzyňského letiště probíhat nezbytná údržba a úpravy. Veškerý letecký provoz je tak v obou směrech veden po vedlejší dráze 12/30 směřující na oblast Prahy a Kladenska, a to včetně nočního provozu.

Letecký provoz bude směřovat nad Kladensko až do začátku července (Foto: KL)

„Směr provozu – odlet směr Praha nebo Kladno – je závislý na aktuálních meteorologických podmínkách, především na větru. Preferovaný směr je ale přistání od Prahy a vzlet na Kladno,“ uvedla Hana van der Hoeven, mluvčí společnosti Letiště Praha.

Za nejdotčenější části Kladna lze považovat jeho východní až severovýchodní okraj, který se nachází buď přímo na ose vedlejší dráhy 12/30 (Švermov), nebo v její blízkosti (východ Kročehlav). Průměrná hluková zátěž bude ve směru k západní/severozápadní části Kladna klesat (Rozdělov).

„Z hlediska dlouhodobé meteorologické statistiky lze očekávat, že v přibližně 70 až 80 procent případů se nad Kladnem budou vyskytovat vzlety. Průměrná letová výška vzlétajících letadel nad oblastí Kladna činí průměrně 1,5 kilometru nad terénem, v případě přistávajících letadel asi 600 až 700 metrů nad terénem. Hluková kalkulace na základě těchto provozních predikcí nepředpokládá překročení hygienického limitu hluku z leteckého provozu za hranicí ochranného hlukového pásma, které končí na úrovní Dobrovíze. V oblasti Kladna tomu bude tedy také tak, a to dokonce se značnou rezervou,“ uvedla mluvčí letiště.

K minimalizaci hlukové zátěže hustě osídlených oblastí je podle ní snaha směřovat stavební úpravy mimo letní měsíce s nejvyšší hustotou provozu. Kvůli technologickým podmínkám staveb a s přihlédnutím k tomu, že dráha 12/30 není plně vybavena pro provoz za nízké dohlednosti, jsou jaro abrzké léto jediným obdobím, kdy je možné údržbu provádět.

V plánu jsou úprava kabelovodu pro světelné zabezpečovací zařízení, terénní úpravy v bezprostředním okolí dráhy, rekonstrukce povrchu výjezdu z dráhy, výměna zálivek vozovky a další údržbové práce. Mnohé úpravy souvisí zejména s novou legislativou Evropské agentury pro bezpečnost letectví. V této souvislosti se obdobným uzávěrám Letiště Praha nevyhne ani v některých příštích letech.

„Za dočasné zhoršení hlukové situace se předem omlouváme. V podobných případech nemá bohužel Letiště Praha jinou možnost. Situaci vyřeší až výstavba paralelní dráhy, která v takových případech převezme veškerý letecký provoz,“ dodala Hana van der Hoeven.