Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Srdcem sídliště ve Slaném se stane vodní prvek

Středa, 20. dubna 2022 07:38

Město Slaný obdrželo dotaci na regeneraci sídliště a nic nebrání, aby stavební práce na regeneraci veřejného prostoru Na Dolíkách odstartovaly již v průběhu tohoto léta. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření, kterým se zavázalo spolufinancovat tento projekt a město zahájí výběr zhotovitele. Cílem projektu je navrátit prostoru jeho centrální a pobytovou funkci.

Po pěti letech, kdy byly ve spolupráci s občany žijícími v sídlišti zahájeny přípravy projektu, se obyvatelé Slaného dočkají vzniku nového náměstíčka. Na místě nevzhledného veřejného prostoru se nově objeví vodní plocha, kterou doplní stromy a pergola. Povrch bude tvořen kombinací betonové dlažby, kamenů do betonu, žulových kostek a žulových desek. Místo se opět stane centrem setkávání a odpočinku.

„Tento projekt považuji za příklad dobré praxe a mám z něj velkou radost. Když jsem před několika lety začal diskuzí s občany na téma nedostatečných parkovacích ploch, tak by mě ve snu nenapadlo, jak velký projekt z toho vznikne. Postupně jsme s občany žijícími v této lokalitě vymysleli úpravu dětského a sportovního hřiště, změnu kontejnerových stání a třešničkou na dortu je právě náměstíčko zvané Pizzetta,“ sdělil starosta města Martin Hrabánek.

Město Slaný podalo v prosinci roku 2021 žádost o podporu projektu Regenerace veřejného prostoru sídliště Na Dolíkách ve Slaném do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích v rámci Státního fondu podpory investic a v březnu získalo dotaci ve výši 4 704 739 korun. Celkové náklady na realizaci budou ve výši přibližně 11 500 000korun včetně DPH.

Manažerka rozvoje města Magdalena Stýblová dodává: „První dvě etapy regenerace sídliště na Dolíkách byly zrealizovány již v roce 2020. Na poslední etapu jsme již v předchozím roce ve stejném dotačním titulu skončili první pod čarou, a proto nás velmi těší získaná dotace. Celý projekt touto částí komplexně dokončíme a vytvoříme tak ucelený prostor pro setkávání.“