Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Ve Slaném bude končit archeologická výstava 13 kilometrů objevů

Úterý, 5. dubna 2022 08:20

V dubnu máte poslední možnost zhlédnout velkou archeologickou výstavu 13 kilometrů objevů. Expozice bude pro veřejnost otevřena až do Velikonoční neděle 17. dubna – od 9 do 16 hodin. Ambiciózní výstavní počin dosud nemá v dějinách našeho města obdoby, ať už pro svůj význam poznání naší regionální prehistorie, rozsahem expozice a počtem nově vystavených originálních předmětů, které byly vyzvednuty při stavbě silnice, a zejména moderním pojetím s využitím interaktivních prvků, zvukových stop, videí a 3D modelů.

Foto: KL

Třetí letošní přednáškou bude v malé galerii muzea příspěvek historika PhDr. Martina Vostřela na téma Pěšky napříč republikou – Od východu na západ aneb 2222 mil po hradech a zámcích. Tentokrát nás toulky nejen po vlasti české provedou od česko-slovensko-polského Trojmezí na Hrčavě přes Pováží, jižní Moravu, Vysočinu a jižní Čechy zpět na začátek cesty – na Trojmezí Čech, Bavorska a Saska. Přednáška proběhne ve středu 20. dubna od 17 hodin. Vstupné je jako vždy dobrovolné.

Připomínkou významného slánského nálezu notového záznamu prvních houslí k písňovému cyklu Loutna česká barokního skladatele Adama Michny z Otradovic bude dubnový koncert nazvaný Loutna a akordeon – Doteky strun a kouzla měchu. Na vystoupení v kapli Zasnoubení Panny Marie ve středu 27. dubna od 19 hodin zazní skladby Antonia Vivaldiho, Clauda Debussyho, Johna Dowlanda, Ástora Piazzolly a dalších. Zahrají přední čeští interpreti obou nástrojů: Jitka Baštová (akordeon) a Jindřich Macek (loutna). Ke vstupence návštěvníci na místě obdrží tematickou publikaci.

Na dny 11. – 13. dubna je v plánu oblíbená jarní akce v muzeu v Třebízi – Velikonoce na statku. Zážitkový výlet do minulosti života na českém venkově a rukodělných tradic je určen pro školní výpravy.

U příležitosti festivalu Dny řecké kultury ve Slaném 7. – 14. dubna proběhne v malé galerii muzea několik přednášek a výstavka Středomořské inspirace. Ta návštěvníkům nabídne půvabnou kolekci výtvarných děl i užitého umění, které bylo inspirováno oblastí Středomoří a „klasickou“ antickou tradicí v evropském umění. Vystaveny budou ukázky sochařství, malířství, keramiky a podobně. Zastoupeni budou i renomovaní autoři spojení se Slaným, jako Václav Nejtek a Jan Zach. Výstava je dokladem toho, že i slánské kulturní dědictví je s odkazem středomořského (tedy i řeckého) světa neodlučně propojeno. Výstavku mohou návštěvníci spatřit v rámci běžné prohlídky muzea nebo při přednáškách v rámci tohoto festivalu.