Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Ve Slaném začnou fungovat dobíjecí stanice pro elektromobily

Sobota, 2. dubna 2022 13:39

Osazování dobíjecích stanic ve městech a obcích je diskutabilní téma, které názorově rozděluje společnost na dva tábory. Jedni v tom vidí příležitost a možnost zaplnění bílého místa na mapě, jiní zase zbytečné zastavování místa v městských aglomeracích. Ne jinak tomu bylo i u hlasování městské rady, kdy návrh na instalaci dobíjecích stanic prošel těsnou většinou, i když z původního návrhu šesti lokalit zbyla pouze třetina.

Ve Slaném začnou fungovat dobíjecí stanice pro elektromobily (Ilustrační foto: KL)

Záměrem je vybudovaní několika dobíjecích stanic pro elektromobily v duchu národního akčního plánu čisté mobility. Z tohoto důvodu vzešla spolupráce při výstavbě veřejné infrastruktury dobíjecích stanic a o vytipování míst vhodných pro instalaci veřejných dobíjecích stanic. Na základě této součinnosti byly ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství navrženy lokality, které jsou pro zřízení dobíjecích stanic optimální s ohledem na intenzitu provozu a dobu stání motorových vozidel.

Jako nevhodnější místa pro instalaci rychlodobíjecích stanic s dobou nabíjení 30 minut jsou klíčové městské lokality určené k rychlému nabíjení (krátkodobému stání motorových vozidel). Místa vhodná pro normální nabíjení, tedy v době 2–4 hodiny, jsou obchodní domy, zábavní parky, parkoviště v centru města apod.

V případě instalace normální nabíjecí stanice vybavené dvěma zásuvkami je možné nabíjet dvě auta nezávisle na sobě. Pro jednu dobíjecí stanici bude tak nezbytné zřídit vyhrazené parkoviště pro dva elektromobily.

Dle pragmatického názoru městského architekta je dobré s tím začít po vlastní linii, kdy se v tomto případě bude jednat o občanskou vybavenost našich zařízení (bazén, zimní stadion). „V budoucnu se trendu zřizování dobíjecích stanic stejně neubráníme jenom s tím rozdílem, že stanice budou stát na cizích pozemcích a budou ve vlastnictví jiných subjektů, které nebudeme moci nikterak ovlivňovat,“ uvedl tajemník úřadu Jaroslav Brabec a dodal, že z původních šesti vytipovaných míst vhodných pro instalaci dobíjecích stanic zůstala pouze dvě. Jako nejoptimálnější místo pro instalaci dobíjecí stanice se jeví parkoviště v ulici Vikova, které má velký potenciál rozvoje i do budoucna.

Zároveň došlo ke spojení původních dvou dobíjecích stanic na parkovištích u zimního stadionu, které měly původně stát každá samostatně. Ale z důvodů poměrně krátké docházkové vzdálenosti došlo k jejich spojení s možností pohodlného rozšíření v následujících letech dle potřeb města a jeho obyvatel.