Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Ve Slaném mají stále problém s rybníkem Novas

Středa, 30. března 2022 09:25

Potíže s hladinou vody největšího rybníka v okolí Slaného, Novasu, který byl v minulosti využíván jednak k rybolovu, ale též k odpočinku a sportovním aktivitám, řešilo na svém zastupitelstvu vedení města. Jedná se například o kolísavý, či dokonce chybějící nátok vody.

Rybní Novas ve Slaném (Foto: KL)

Vedení města Slaného, ve snaze zjistit příčiny, nechalo zpracovat materiál, který odhaluje kolik souběžných problémů má vliv, na neuspokojivý stav. Celý problém vzniká daleko proti toku Červeného potoka, protože koryto této vodoteče je zarostlé a neudržované. Voda se tudíž rozlévá do stran a dochází k nežádoucímu vsaku.

Závěrečná zpráva firmy Geomin totiž jako další příčinu uvádí, že voda se vsakuje do takzvaného „Krkavčího vrtu“, který se nachází na jižním břehu rybníka Tesla. Tento vrt je ale zásadním zdrojem pitné vody pro Slaný a dalších 22 obcí, které Vodohospodářské sdružení obcí slánské oblasti zásobuje pitnou vodou. Celkem se jedná o téměř 25 000 obyvatel. V současné době je povolen odběr 17 litrů za sekundu, při celkové spotřebě pitné vody asi 39 litrů za sekundu.

Velký Slánský rybník byl vybudován v roce 1951 a od roku 1954 byl osazován rybami. „Krkavčí vrt“ byl vyhlouben v roce 1976 do hloubky 100 metrů, přičemž v roce 2013 došlo k havárii výstroje a částečnému zavalení vrtu, takže aktuální hloubka je 78 metrů.