Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Příští měsíc ve Slaném vypuknou zápisy do základních škol

Sobota, 12. března 2022 07:00

Zápisy do prvních tříd základních pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v termínu 8. – 9. 4. 2022. Zápis je povinen pro každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 věku šesti let včetně dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Příští měsíc ve Slaném vypuknou zápisy do základních škol (Ilustrační foto: KL)

Spádové oblasti základních škol upravuje obecně závazná vyhláška č. 6/2016, kterou lze nalézt ZDE. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je rodičům doporučeno objednat se co nejdříve k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP. Pokud jsou splněny zákonné podmínky pro odklad plnění školní docházky, ředitel školy žádosti vyhoví a dítě je povinno plnit povinné předškolní vzdělávání.

Podle ustanovení školského zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce. Tento přestupek je trestán pokutou až do výše pěti tisíc korun.

Pro bližší informace k organizaci a průběhu zápisu sledujte v době před zápisem webové stránky škol.

  1. ZŠ, Politických vězňů 777, Slaný, www.zshajeslany.cz
  2. ZŠ, Komenského nám. 618, Slaný, www.2zsslany.cz
  3. 3. ZŠ, Rabasova 821, Slaný, www.3zsslany.cz