Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Slaný poslalo na Ukrajinu materiální pomoc z veřejné sbírky

Čtvrtek, 3. března 2022 07:58

Městský úřad Slaný se aktivně zapojil do celorepublikové pomoci Ukrajině a připravil několik možností konkrétní pomoci. Ve spolupráci s místními organizacemi, které působí v sociálních službách, úřad nyní nabízí podporu v zajištění ubytování, materiálních věcí anebo ve zprostředkování pomoci s vízy. O proběhlém víkendu se uskutečnila veřejná sbírka materiální pomoci, jejíž první část byla převezena na centrální místo v Praze. Byl vytvořen transparentní bankovní účet, kam lidé mohou posílat své finanční příspěvky.

Slaný poslalo na Ukrajinu materiální pomoc z veřejné sbírky (Foto: MěU Slaný)

„Jsem velice potěšen a moc si vážím pomoci všech, kteří se aktivně zapojili do organizace pomoci a poskytují ubytování, materiální či logistickou pomoc. Zejména bych rád vyzdvihnul bleskovou reakci pracovníků Farní charity Slaný, která během minulého víkendu odstartovala materiální pomoc. Část věcí z víkendové veřejné sbírky jsme dnes odeslali do Prahy na centrální sběrné místo. Věci na Ukrajinu pak následně odveze největší nezisková organizace v naší zemi. Zbylé věci si zde ponecháváme pro potřeby místní ukrajinské komunity,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek a dále doplnil: „Do našeho města již začaly přijíždět první ukrajinské rodiny, které zde mají své příbuzné. Za účelem koordinace všech aktivit město vyčlenilo vybrané pracovníky, kteří nyní obsluhují speciální e-mailové adresy, na které se mohou lidé obrátit s nabídkou či poptávkou ubytování, dobrovolnictví či s obecným dotazem.“

Přicházející rodiny mohou využít služeb městské Nemocnice Slaný, která poskytne základní ošetření občanům Ukrajiny zdarma. Nenahraditelnou podporou v nastalé situaci je také spolupráce sociálního odboru městského úřadu s místními organizacemi, které taktéž nabízejí sociální práci, zejména v terénu. Farní charita Slaný pomáhá především s materiálním zajištěním. Lokální pobočka organizace Romodrom pak nabízí pomoc s vyřízením víza ve věci strpění anebo pomoc s dětmi, které se mohou zapojit do dětských skupin. A právě péče o zapojení dětí i dospělých, kteří přicházejí z válečného konfliktu, bude po jejich příchodu do města také velmi důležitá.

Město zřídilo transparentní účet, kam mohou občané zasílat své příspěvky. Zároveň starosta Hrabánek požádal zastupitelstvo města o mimořádné uvolnění jednoho milionu korun na tento účet. Peníze budou následně použity k řešení problémů, které vzniknou přímo v našem městě v souvislosti s humanitární pomocí.