Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Úřad ve Stochově na Kladensku zpříjemňuje lidem život

Čtvrtek, 10. února 2022 07:36

Stochov pracuje dál na zvelebení města. Pracuje se na instalaci nového bezplatného dálkového zařízení, je zahájen provoz odesílání či příjmu balíků, připravuje se rekonstrukce ulice 9. Května Stochov – III. Etapa, budou se rekonstruovat další chodníky, ulice J. Dundra-Honice se již brzy dočká výměny stávajících lamp veřejného osvětlení a v areálu Technických služeb Stochov je aktuálně zřízeno nové odběrové místo pro bezplatné odevzdání pneumatik.

Úřad ve Stochově na Kladensku zpříjemňuje lidem život

„Aktuálně jednáme s policií o dodávce a instalaci nového bezplatného dálkového zařízení, v rámci kterého by byl v našem městě zahájen provoz Polpointu. Toto bezobslužné, bezkontaktní zařízení umožňuje vyřizovat řadu úkonů v rámci agendy Policie ČR dálkově bez nutnosti dojíždění například na předvolání, podání vysvětlení nebo podání podnětu. Od této služby si slibujeme možnost úspory, času, finančních prostředků občanů města v případě nutnosti vyřizovány dotčené agendy,“ uvedl starosta Stochova Roman Foršt.

Ve sportovní hale města je nově zahájen provoz odesílání či příjmu balíků prostřednictvím služby PPL PARCELSHOP.

„Pokoušíme se získat dotaci na projekt rekonstrukce ulice 9. Května Stochov – III. etapa. Ta by mohla být ve výši 2.900.000 korun. Předpokládané náklady akce jsou 8.300.000 korun,“ sdělil dále starosta Foršt.

Je dokončeno výběrové řízení a podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací na rekonstrukci chodníku v ulici Osvobození v Honicích na výjezdu směr Čelechovice – pravá strana. Stavební práce budou, pokud dovolí počasí, zahájeny v průběhu měsíce března.

„Spodní část ulice J. Dundra-Honice se již brzy dočká výměny stávajících lamp veřejného osvětlení. Práce budou dokončeny v prvním pololetí letošního roku,“ zmínil Roman Foršt a dodal, že další část rekonstrukce veřejného osvětlení bude pokračovat v ulici S. K. Neumanna. Také tam se rozběhnou práce v závislosti na počasí v nejbližším možném termínu.

V areálu Technických služeb Stochov je aktuálně zřízeno nové odběrové místo pro bezplatné odevzdání pneumatik od obyvatel města Stochov. „Požádal bych vás, prosím, jestli potřebuje, odevzdejte staré pneumatiky bezplatně do areálu Technických služeb Stochov v Honicích a nepohazujte je u kontejnerů případně na dalších místech veřejných prostranství,“ apeluje na místní Roman Foršt.

Brzy bude podepsána smlouva o pronájmu střechy bytového domu v ulici Švermova. Na střeše tohoto bytového domu budou v rámci pilotního projektu instalovány fotovoltaické panely, které budou primárně sloužit ke snížení nákladů na ohřev teplé vody. „Předpokládáme i další využití vyrobené elektrické energie tak, aby do budoucna bylo možné, nabídnout občanům v bytových domech možnost snížení nákladů na výrobu a dodávku elektrické energie. Pokud budou následné výsledky tohoto pilotního projektu přínosné a ekonomicky výhodné pro obyvatele bytových domů rádi bychom pokračovali s tímto záměrem i na dalších bytových domech,“ vysvětlil starosta Foršt.

„Aktuálně finalizujeme veškeré potřebné podklady pro získání bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení pro připravované zateplení bytových domů Hornická a S. K. Neumanna. Pevně doufáme, že se nám tento bezplatný úvěr podaří nakonec získat. Zde mohu ubezpečit, že předmětné stavby budou zahájeny a letos doufejme dokončeny i přes případný neúspěch při snaze o získání tohoto bezúročného úvěru ve výši cca 16.000.000 korun, uzavřel Roman Foršt.