Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Slaný bude v letošním roce hospodařit se schodkovým rozpočtem

Středa, 9. února 2022 08:13

Město Slaný bude v letošním roce hospodařit dle rozpočtu, který schválilo zastupitelstvo města. Rozpočet na rok 2022 je schválený jako schodkový, a to s celkovým deficitem ve výši 255,5 milionů korun. Tento rozpočet je výrazně proinvestiční, kapitálové výdaje se plánují v částce 465 milionů, běžné výdaje mají dosáhnout částky 316,5 milionu. Na druhé straně předpokládané příjmy jsou plánovány v částce 526 milionu korun.

Slaný bude v letošním roce hospodařit se schodkovým rozpočtem (Foto: KL)

Deficit rozpočtu bude z větší části kryt investičním úvěrem ve výši 174,5 milionu, a dále zapojením přebytků hospodaření, které si město vytvořilo v minulých letech, a to ve výši 81 milionů. Město si i tak ponechává část přebytků nahospodařených z minulých plet pro případ nepředvídaných událostí a pro financování výdajů města v dalších letech.

Příjmy města

Příjmy města pro rok 2022 by měly dosáhnout celkové částky 526 milionu korun. Největší část ve výši 299 milionů tvoří příjmy daňové (část příjmů, kterou město obdrží podílem na daních ze státního rozpočtu na základě zákona o rozpočtovém určení daní, správní poplatky, poplatek za svoz komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, daně z hazardních her). Nedaňové příjmy by měly činit částku 13 milionů. Jedná se hlavně o příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmů a přijaté sankční platby). 120 milionů je ve schváleném rozpočtu na letošní rok plánováno jako příjmy kapitálové, a to z prodeje pozemků v lokalitě Na Hájích. V neposlední řadě významnou částí příjmů jsou přijaté dotace, které činí částku 94 milionů. Jedná se hlavně o dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy a plánované investiční dotace.

Výdaje města

Celkové výdaje města pro rok 2022 by měly činit částku 781,5 milionu. Z toho běžné výdaje jsou plánovány v částce 316,5 milionu. 45 procent těchto výdajů poputuje v rámci služeb pro obyvatelstvo hlavně do oblasti školství, zdravotnictví, tělovýchovy, kultury a nakládání s odpady.

Téměř 60 procent celkových výdajů činí na letošní rok výdaje investiční v celkové částce 465 milionů korun.