ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Secesní kostel ve Švermově by mohl být zapsán na seznam památek

Středa, 12. ledna 2022 08:28

Kostel svatého Mikuláše v Kladně-Švermově byl postaven roku 1912 a o rok později byl vysvěcen. Letos tedy oslaví 110 let výročí od jeho vzniku. Nyní má budova šanci stát se nemovitou kulturní památkou. Žádost o získání památkové ochrany podala římskokatolická farnost a v těchto dnech ji posuzují úředníci Ministerstva kultury České republiky.

Secesní kostel ve Švermově by mohl být zapsán na seznam památek (Foto: KL)

Secesní kostel měl původně stát v místní části Motyčín, ale tehdejší opozice byla proti. Z tohoto důvodu byla stavba přesunuta do Hnidous. Pozemky na stavbu kostela darovali benediktini z břevnovského kláštera, financování zajistil spolek svatého Bonifáce. Vzhledem k tomu, že území bylo poddolované, byl při její realizaci použit železobetonový základ. Další stavební prvek, jenž byl použit, byt tehdy pískovcový kámen z nedalekých Kamenných Žehrovic, stejně tak bílé struskové cihly z někdejší Vojtěšské huti. Proto budoucí památka patří k výjimečným.

V interiéru se do dnes zčásti dochovala původní secesní výmalba, zejména pod kůrem a na stropě hlavní lodi. Hranolová věž vysoká 32 metrů je přistavěna z boku kostela. Ve věži jsou zavěšeny dva zvony ze zvonařství Rudolfa Manouška, z roku 1919 a 1929. 

Žádost o získání památkové ochrany, podala římskokatolická farnost. Úředníci Ministerstva kultury České republiky ji nyní posuzují. Řízení je ve fázi shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. Kdy bude však vydáno, nelze prozatím předjímat. Předpoklad je ale v první polovině letošního roku. Po jeho vydání, by se svatostánek dostal na seznam památek.