Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Do projektu Afrika Africe se zapojili studenti kladenského sportovního gymnázia

Úterý, 11. ledna 2022 08:30

Projekt Afrika Africe se věnuje podpoře školského vzdělání, adopci na dálku, financuje tamní dětský domov v Keni, spoluřídí základní a střední školu v Nairobi, poskytuje stipendia nebo dotuje mimořádnou práci pedagogických pracovníků ve složitých pracovních podmínkách. Žáci kladenského sportovního gymnázia se po vyslechnutí odborné přednášky na toto téma rozhodli zapojit a uspořádali finanční sbírku.

Do projektu Afrika Africe se zapojili studenti kladenského sportovního gymnázia

„Poskytujeme mladým lidem vzdělání, protože to jim zajistí lepší pracovní uplatnění, soběstačnost a dá jim šanci, aby nežili v chudobě. Řešíme složité sociální situace sirotků a dalších dětí pro to, aby získali naději na normální život. Také organizujeme vlastní vzdělávání,“ říká vedoucí projektu Afrika Africe Phanuel Osweto a dodává: „Staráme se o děti v nejchudších rodinách, aby měly stejné šance jako ostatní děti po celém světě.“

Žákům kladenského gymnázia není život dětí v Africe lhostejný. Proto si vybrali jednoho studenta z Nairobi, který letos dokončuje základní školu a od dubna nastupuje na střední. A právě pro něj se rozhodli udělat finanční sbírku, jejíž výtěžek poputuje na školné nadějného studenta.

„Studenti ze sexty B Sportovního gymnázia po přednášce svého angličtináře, pana Oswety, přišli s myšlenkou, že bychom se jako třída mohli spojit a změnit život nějakého dítěte z Keni, které nemělo tolik štěstí, aby se mohlo vzdělávat. Studenti připravili krátké prezentace a společně jsme pak původně třídní myšlenku rozšířili do celé školy, do svých rodin a možná ještě dál. Keňský žák John Lubanga, který by se rád stal inženýrem, tak díky příspěvkům četných dárců má školné na další školní rok zaplacené, a protože sbírka stále trvá, doufáme, že to bude nejen jeden školní rok. Děkujeme všem, kteří přispěli,“ říká třídní učitelka sexty B Olga Kačenková.

„Studenti se díky projektu mohou naučit spoustu dovedností – umět prezentovat svůj názor, rozvíjet marketingové strategie, organizovat a koordinovat činnosti, prezentovat poděkování nebo médiích. To, že mají srdce na pravém místě, to již ukázali,“ dodala Olga Kačenková.

Do projektu Afrika Africe se zapojili studenti kladenského sportovního gymnázia