ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Na Štědrý den přivítali v kladenské teplárně nový přírůstek do ovčího stáda

Čtvrtek, 30. prosince 2021 08:25

Již více než 40 let se v technologické části Rozvodny 110 kV, která se nachází v nynějším areálu Teplárny II na Dříni, chovají ovce. První stádo tam bylo dovezeno zaměstnanci, kteří tehdy zajišťovali provoz zařízení. Aktuálně má teplárna celkem 12 zvířat – jednoho berana, pět ovcí a šest letošních mláďat. Posledním přírůstkem do stáda je teprve několikadenní chlapeček, který se narodil 24. prosince a dostal jméno Adam. O ovečky se pečlivě již několik let stará Stanislav Beránek.

Na Štědrý den přivítali v kladenské teplárně nový přírůstek do ovčího stáda (Foto: Daniel Prošek, Teplárna Kladno)

„V minulosti museli zaměstnanci, kteří měli na starosti provoz rozvodny, sekat trávu ručně kosami, což bylo fyzicky velmi náročné. Půda byla v té době plná kamení a suti, a tak nebylo možné použít mechanizaci. Problém se sekáním trávy pod vedením vysokého napětí tak vyřešili umístěním stáda ovcí, které zde trávu již po desetiletí spásá,“ popisuje historii chovu v elektrárenském provozu Stanislav Beránek. Ten se již několik desítek let o stádo stará a jak již napovídá jeho příjmení, je člověkem k tomu nejpovolanějším. Ovečkám zajištuje krmení, včetně sušení sena na zimu. Jen za tento rok to již bylo více než 900 kilogramů jablek a 390 kilogramů suchého chleba. Před několika lety byla v areálu rozvodny postavena pro ovce velká salaš. Slouží jim nejen jako úkryt před deštěm, ale také jako místo pro uskladnění sena a dalšího krmiva.

Správnost tehdejšího rozhodnutí využít zvířata tam, kde je to možné a smysluplné, je třeba ocenit i z pohledu dnešní doby. Kladenská teplárna, patřící do skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače, se dlouhodobě snaží o trvale udržitelný rozvoj a maximální ochranu přírody v okolí svých elektráren i ostatních provozů. Z úspěšných projektů v tomto směru se dá například připomenout vytvoření biotopu Triangl s protihlukovou funkcí, který se nachází v těsné blízkosti Elektrárny I. v Kladně. „Díky této aktivitě se nám podařilo významně snížit hlukovou zátěž a zároveň vznikl prostor, kde se již nyní nacházejí vzácné druhy živočichů a rostlin. No a naše plány do budoucna? Na jaře příštího roku plánujeme do areálu rozvodny nainstalovat včelí úly s včelstvy. O ně se bude starat další zaměstnanec teplárny a my se již nyní těšíme na náš ´elektrárenský´ med,“ dodává mluvčí teplárny Markéta Čapková.