ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

VIDEO: V neděli projel Kladnem Mikuláš na koni

Pondělí, 6. prosince 2021 08:34

Už potřinácté projel Kladnem průvod svatého Mikuláše. Ten na koni v doprovodu své družiny zamířil od kina Sokol na svou obvyklou trasu po třídě T. G. M. až na náměstí Starosty Pavla. Tam začal doprovodný program a děti se jako vždy mohly svézt na koni zdarma.Včera chodil snad po každém městě i vesnici Mikuláš s anděly a čerty. Jinak tomu nebylo ani v Kladně. Před 15. hodinou se začali rodiče s dětmi scházet před sokolovnou na třídě T. G. M, aby mohli v průvodu doprovodit na kladenské náměstí Starosty Pavla početnou skupinu čertů, andělů a svatého Mikuláše.

Zastávka byla před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Mikuláš k dětem promluvil, čerti je postrašili a andělé rozdali sladkosti. Děti mohly potom za odměnu okusit, jaký je pohled na svět z koňského hřbetu. Na to, jaká panovala v neděli v Kladně atmosféra, se podívejte v našem videu.