ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Zoopark Zájezd vytvořil informační video o chameleonech pro neslyšící

Čtvrtek, 2. prosince 2021 09:39

Lidé se sluchovým postižením mají často problém porozumět informacím v psané podobě. To se může týkat například i informačních materiálů v zoo. Zoopark Zájezd se proto rozhodl spojit své síly s neziskovou organizací Tichý Svět, která poskytuje sociální služby těmto osobám, a společně vytvořili informační video o chameleonech v českém znakovém jazyce. Chameleoni jsou velkou chloubou Zooparku Zájezd a návštěvníci zde naleznou největší veřejně dostupnou kolekci těchto plazů na světě.„Málokdo ví, že neslyšící, kteří znakují, mají veliký problém s porozuměním češtině, která je pro ně vlastně cizím jazykem a má oproti českému znakovému jazyku zcela jinou gramatiku a pravidla. Vyskytuje se zažitá představa, že obsah sdělení lze neslyšícím osobám sdělit formou tužky a papíru, ovšem není tomu tak. Každý den se proto setkáváme se situacemi a příběhy, které nám ukazují, jak rozdílné naše dva světy jsou, a jak důležité je snažit se je propojovat, třeba i v zoo. Právě proto jsem rád, že jsme se Zoopark Zájezd navázali v květnu 2021 spolupráci ohledně bezbariérového terária pro chameleony, kterou se podařilo v listopadu 2021 úspěšně zrealizovat. Návštěvníci s poruchou sluchu se tak mohou prostřednictvím QR kódu, který obsahuje video s informacemi v ČZJ a titulky, dozvědět vše potřebné a zajímavé ze života chameleonů. A proč jsme si vybrali právě chameleony? Protože maskotem středočeské pobočky Tichého světa je právě chameleon, kterého nám ušila Tichá jehla,“ říká Martin Rapprich, vedoucí konzultant Tichého světa pro Středočeský kraj.

„Vzdělávání je dnes hlavním posláním zoologických zahrad a my se v Zooparku Zájezd snažíme o to, abychom mohli informace o zvířatech předávat všem, kteří o ně mají zájem. Během roku pořádáme prohlídky pro děti z dětských domovů, které k nám mají vstup zdarma, nebo rozdáváme vstupenky sociálně znevýhodněným rodinám, aby si mohly dovolit zajít si do zoo. Nápad na vytvoření videa o chameleonech ve znakovém jazyce byl ale něco, s čím jsme dosud měli jen minimum zkušeností a hned nás to zaujalo,“ popisuje okolnosti vzniku nového videa Daniel Koleška, vedoucí vzdělávání.

„Návštěvníci najdou QR kód s odkazem na video přímo v terarijní expozici a k informacím se tak mohou dostat snadno přímo u chameleonů a rovnou si ověřit třeba podle čeho mění chameleon barvu nebo jak využívá ocas jako pátou končetinu. Zároveň jsme chtěli, aby si video mohli pustit i slyšící návštěvníci a video jsme tedy opatřili titulky. Zatím máme skvělou zpětnou vazbu,“ dodává Koleška.

Zoopark Zájezd je otevřen každý den i v zimním období a to od 10 do 16 hodin. Pro vstup není nutné očkování ani předložení negativního testu.

Zoopark Zájezd vytvořil informační video o chameleonech pro neslyšící (Foto: Zoopark Zájezd)
Zoopark Zájezd vytvořil informační video o chameleonech pro neslyšící (Foto: Zoopark Zájezd)
Zoopark Zájezd vytvořil informační video o chameleonech pro neslyšící (Foto: Zoopark Zájezd)