Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

V Kladně se od pondělí mění podmínky užívání sportovišť

Pondělí, 22. listopadu 2021 10:29

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 18. listopadu 2021 jsou Sportovní areály města Kladna nuceny udělat od pondělí změněny podmínek užívání svých sportovišť a účelových zařízení. Pro umožnění vstupu do areálu bude nutné se například prokázat dokladem o ukončeném očkování, potvrzením o prodělání nemoci a zároveň nejevit klinické příznaky onemocnění.

Pro umožnění vstupu do areálu je nutné se prokázat:

  1. a) dokladem o ukončeném očkování,
  2. b) potvrzením o prodělání nemoci (osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní),

a zároveň nejevit klinické příznaky onemocnění.

Děti a mládež od 12 do 18 let se nadále mohou prokázat negativním PCR testem (maximálně 72 hodin starým). PCR testem se dále mohou prokázat lidé s kontraindikací (lékařsky potvrzenou), osoby rozočkované po 1. dávce a do 14 dnů po 2. dávce. Vstup bez podmínek je možný pro všechny děti mladší 12 let.

Osoby dále musí dodržovat od ostatních rozestup minimálně 1,5 metru (nejde-li o členy společné domácnosti či žáky jedné školy a je dozorující osoby). Je stanovena výjimka z povinnosti splnění podmínek pro školy, pokud se v jeden okamžik aktivity účastní žáci pouze jedné školy, nebo pokud je možné v jeden čas prostorově oddělit žáky jednotlivých škol tak, aby se mezi sebou nepotkávali.

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, nebude do areálu vpuštěna.