Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
 • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
 • Práce ve Slaném

Kladenská nemocnice vyhlásila zákaz návštěv

Úterý, 9. listopadu 2021 14:20

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace COVID-19, platí rozhodnutím vedení Oblastní nemocnice Kladno od pondělí 8. listopadu zákaz návštěv.

Kladenská nemocnice vyhlásila zákaz návštěv (Foto: KL)

VSTUP DO NEMOCNICE

Z hygienických důvodů platí pro vstup do nemocnice zpřísněná pravidla!

Je nutné dbát pokynů zaměstnanců nemocnice a dodržovat všeobecná hygienická pravidla jako je nošení ochrany dýchacích cest, dodržování vzdálenosti mezi lidmi a podobně! Pacienti přicházející do nemocnice budou registrováni ve vnitřní recepci do příslušné ambulance. U pacientů s teplotou nad 37,0 °C bude zjištěn důvod návštěvy nemocnice a určeno, zda není vhodné je ošetřit v izolované infekční ambulanci.

KLADENSKÁ NEMOCNICE VYHLAŠUJE ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci vyhlašuje Oblastní nemocnice Kladno od pondělí 8. listopadu do odvolání zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních s výjimkou:

 • návštěv nezletilých pacientů
 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností
 • návštěv rodiček na oddělení šestinedělí a přítomnosti třetí osoby při porodu
 • pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Návštěva u pacienta je možná, pokud navštěvující osoba splní jednu z následujících podmínek:

 • negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin,
 • negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 24 hodin
 • osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT), který si zajistí sama (možnost zakoupení v lékárně nemocnice do 16:00 hodin), na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou)za přítomnosti zdravotnického personálu, jehož výsledek je negativní;
 • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání návštěvy,
 • doloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Osobám, které alespoň jednu z podmínek nesplní, nemůže být návštěva umožněna! Po celou dobu návštěvy je třeba mít nasazen vlastní respirátor bez výdechového ventilu, splňující požadavky pro FFP2 či KN95.

Dále v souvislosti s návštěvami:

 • Zvažte, zda je návštěva u pacienta nutná a bezpečná!
 • Osoby mající tělesnou teplotu nad 37°C se nemohou návštěvy účastnit.
 • Pokud to stav pacienta dovolí, preferujte návštěvu ve venkovních prostorech nebo společných prostorech nemocnice!
 • Před vstupem na pokoj pacienta proveďte hygienickou dezinfekci rukou!
 • Po návštěvě bude provedena dezinfekce dle dezinfekčního řádu Oblastní nemocnice Kladno.
 • Návštěvy musí dbát pokynů zdravotnického personálu Oblastní nemocnice Kladno.

MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A POTŘEBUJETE LÉKAŘSKOU PÉČI?

Pokud máte příznaky respiračního onemocnění, jako jsou kašel, zvýšená tělesná teplota/horečka, obtížné dýchání, únava a potřebujete lékařskou péči, nejprve kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a domluvte se s ním na dalším postupu!

JAK SE MŮŽETE PŘED NÁKAZOU CHRÁNIT?

 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou.
 • Vyhýbejte se kontaktu s osobami, které jeví příznaky onemocnění dýchacích cest.
 • Používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.
 • Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí.
 • Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa paží nebo rukávem, nikoliv rukou!
 • Používejte nejlépe jednorázové kapesníky.
 • Používejte ústenku tak, abyste omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S KÝM SE MŮŽETE PORADIT?

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin, o víkendu pak od 9 do 16.30 hodin.