Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

V Kladně se budou kácet stromy nad dosluhujícím plynovodem

Pátek, 5. listopadu 2021 15:19

Z důvodu přípravných prací pro nutnou modernizaci více jak 40 let staré plynárenské sítě dojde během listopadu a prosince k nezbytnému kácení dřevin rostoucích přímo nad plynovody určenými k výměně.

V Kladně se budou kácet stromy nad dosluhujícím plynovodem (Ilustrační foto: KL)

Postupná rekonstrukce plynovodu se týká zejména kročehlavských sídlišť, oznámené kácení se týká pouze stromů, které vedou přesně nad plynovodem. Při historické výsadbě stromů nebyla bohužel zachovávána ochranná pásma inženýrských sítí. Vykáceno bude na šest desítek stromů a několik keřů.

Dle energetického zákona nesmí blíže jak 20 centimetrů k povrchu plynovodu ve volném pruhu pozemku o šířce dva metry na obě strany od osy plynovodu růst žádné trvalé kořenící porosty.

Jakmile plynárny dokončí samotnou rekonstrukci plynovodu, provede město náhradní výsadbu mimo ochranné pásmo nově položené sítě. Tam, kde to bude možné a účelné, nahradí v místech dotčených pracemi novou trávu další květnaté louky.