Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Slaný ocenilo své významné občany

Úterý, 2. listopadu 2021 12:33

Ve Slaném proběhly oslavy státního svátku. U této příležitosti, byli oceněni významní občané města. O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala nezávislá Komise pro oceňování osobností, která byla sestavena v roce 2019 pro účely oceňování občanů při příležitosti státního svátku 28. října. Komise je složená ze zaměstnanců městského úřadu a veřejnosti. Předsedou komise je místostarosta Slaného Radek Vondráček. 

Slaný ocenilo své významné občany (Foto: MěU Slaný)

Dopolední program byl věnován vzpomínce na ty, kteří se zasloužili o vznik samostatné republiky. Představitelé města a členové poslanecké sněmovny Parlamentu ČR položili věnce u památníku padlých v 1. světové válce a u pomníku legionářů na městském hřbitově, a dále také u sochy T. G. Masaryka na Masarykově náměstí. Večerní program byl spojen s oceněním významných slánských občanů, kteří se zasloužili o přínos v několika oblastech.

I účast veřejnosti, zejména pak žáků základních škol, byla značná. Večerní program byl spojen s oceněním významných slánských občanů, kteří se zasloužili o přínos v pěti oblastech, jak je sport a tělovýchova, kultura, školství a vzdělávání, zdravotnictví nebo přínos občanské společnosti.                   I letos byla předána Cena Vlastimila Kybala. Vloni oceňování neproběhlo z důvodu epidemiologických opatření, proto byly letos ročníky 2020 a 2021 spojeny. Slavnostní večer se odehrál v Městském divadle Slaný za účinkování slánského ženského sboru Consortium Camerale Slanense.

Pamětní listy obdrželo z rukou starosty Martina Hrabánka celkem 14 osobností za přínos v oblasti:

Sport a tělesná výchova:

Za rok 2020

–             Ladislav Čepelák. Za závodní činnost v cyklistice, za trenérskou činnost v basketbale a za reprezentaci města.

Za rok 2021

–             Jaroslav Janovský. Za dlouholetou závodní a trenérskou činnost ve fotbale zejména za záslužnou a obětavou činnost jako funkcionář fotbalového klubu a za reprezentaci města.

Kultura

Za rok 2020

–             Ivana Hušáková. Za dlouholetou záslužnou činnost v oblasti muzeologie, za podíl na vybudování Národopisného muzea Slánska v Třebízi, za rozšiřování sbírkových fondů Vlastivědného muzea ve Slaném.

Za rok 2021

–             PhDr. Vladimír Přibyl. Za osvětovou a publikační činnost v oblasti historie, kultury a za propagaci kulturního dědictví města Slaný, zejména za založení tradice Slánských rozhovorů a spolupořadatelství Slánské akademie volného času.

Školství a vzdělávání

Za rok 2020

–             Mgr. Miroslava Kaisrlíková. Za celoživotní aktivní přístup, inspirativní a obětavou práci ředitelky Domu dětí a mládeže ve Slaném.

Za rok 2021

–             Jan Pokorný. Za celoživotní laskavou, lidskou a vstřícnou pedagogickou činnost na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského ve Slaném a za aktivní propagaci sportu.

Zdravotnictví

Za rok 2020

–             MUDr. Jiří Šimák. Za celoživotní, lidsky obětavou a zodpovědnou práci ve funkci ředitele a primáře chirurgického oddělení Nemocnice Slaný.

Za rok 2021

–             MUDr. Štěpán Votoček. Za dlouhodobou činnost v Nemocnici Slaný v interním lékařství a gastroenterologii, za záslužnou činnost ve funkci ředitele Nemocnice Slaný zejména pak za podíl na vzniku velkokapacitního očkovacího centra a za propagaci města.

–             Mgr. Vlasta Fialová. Za její dlouhodobé odborné zkušenosti v oblasti ošetřovatelství a zdravotní vědy, za její obětavý a lidský přístup, za pedagogickou činnost a za klíčovou roli, kterou sehrála při budování velkokapacitního očkovacího centra ve Slaném.

Přínos občanské společnosti

Za rok 2020

–             Ing. Zbyněk Frolík. Za jeho celoživotní záslužnou a inspirativní činnost v oblasti obchodu, podnikání, filantropie a za šíření dobrého jména města díky přednímu světovému umístění firmy LINET.

Za rok 2021

–             Ing. Zbyněk Čeřovský. Zejména za jeho pevný morální a neochvějný lidský postoj, kterým vyjadřoval nesouhlas s okupací v srpnu 1968.

–             Ing. Milan Šourek, CSc. Za jeho dlouholetou pedagogickou činnost, zejména za aktivní členství v zastupitelstvu města Slaný a za jeho odpovědnou činnost v komisích při radě města.

Cena Vlastimila Kybala

Za rok 2020

–             Božena Franková. Za celoživotní záslužnou a obětavou činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví Slánska, zejména pak za podíl na renovaci Cífkova statku v Třebízi a za dlouholetou činnost ve funkci ředitelky Vlastivědného muzea ve Slaném.

Za rok 2021

–             prof. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.  Za dlouholetou publikační a pedagogickou činnost v oblasti muzikologie, zejména pak za záslužnou činnost v oblasti dějin hudební kultury města Slaný.