Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Kladeňáci ze teplo do konce roku nezaplatí ani o korunu navíc

Pondělí, 1. listopadu 2021 13:12

To, že topit a využívat teplou vodu ze systému centrálního zásobování (dále jen „CZT“), je pro odběratele výhodné, slýcháme často. Spolehlivost dodávek, uživatelský komfort, bezpečnost, snadná ovladatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, jsou benefity, které bereme jako samozřejmost. Vývoj na energetickém trhu, který sledujeme posledních pár týdnů, zároveň ukazuje, že vytápění z CZT je také výhodné z hlediska dlouhodobé stability ceny. Dobrým příkladem je kladenská teplárna, která zásobuje více než 17 tisíc domácností, komunálních objektů a firem. Její zákazníci budou teplo do konce tohoto roku odebírat za nezměněných cenových podmínek.

Kladeňáci ze teplo do konce roku nezaplatí ani o korunu navíc (Foto: Teplárna Kladno)

Cena tepla pro kladenské odběratele, mezi které patří nejen domácnosti a firmy, ale také významné komunální objekty jako například místní nemocnice, domov pro seniory a školy, se řídí smlouvou mezi teplárnou a městským tepelným podnikem Tepo.

„Do konce tohoto roku se cena odebíraného tepla pro Kladeňáky nemění. Na rok 2022 zatím nebyla stanovena, s tím, že počítáme s mírným navýšením, v řádech jednotek procent,“ říká Viktor Kalina, obchodní ředitel Teplárny Kladno. Ta vyrábí teplo pro Kladno a od roku 2019 paří do energetické skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače. K výrobě tepla využívá nejen uhlí, ale také biomasu, jejíž podíl neustále navyšuje. Tím snižuje množství fosilních emisí CO2 vypouštěných do ovzduší. Moderní kogenerační technologie, která je v teplárně používána, splňuje všechny předpisy EU. Nespornou výhodou je pro odběratele také to, že je teplárna zásobuje nepřetržitě po celý rok bez nutnosti letních technologických odstávek. Tím pro ně zajišťuje vysokou stabilitu dodávek a komfort,“

„V roce 2020 jsme dodali do Kladna téměř 800 tisíc GJ tepla a do konce letošního roku plánujeme zajistit ještě téměř 280 tisíc GJ. Celkově to tedy v tomto roce bude znamenat navýšení dodávek o zhruba pět procent oproti roku 2020,“ dodává Kalina.

Distributorem a firmou zodpovědnou za to, že mají Kladeňáci k dispozici teplou vodu a teplo když je potřeba, se již téměř 30 let stará městská společnost TEPO. Ta se svými padesáti zaměstnanci spravuje více než 50 kilometrů sekundárních, 60 kilometrů primárních tepelných rozvodů a 130 výměníků. Dispečink na tel. č.  312 660 137 je odběratelům k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu. To slouží na rychlou reakci na havárie či jiné problémy, které mohou vzniknout s dodávkami tepla, čímž výrazně svým odběratelům pomáhá.

Dodávky tepla ze systému CZT, vyrobené místní teplárnou a distribuované prostřednictvím společnosti Tepo, znamenají pro kladenské domácnosti a firmy velkou výhodou, a to i do budoucna.

Mezi nejvýznamnější benefity odběru tepla z CZT patří:

Spolehlivost – tepelná soustava je zabezpečena záložními výrobnami tepla a obvykle umožňuje využití více druhů paliva; potřebná zařízení jsou jednoduchá a spolehlivá.

Šetrnost k životnímu prostředí – většina tepla v soustavách zásobování teplem se vyrábí ve výrobnách tepla kombinovaným způsobem společně s elektřinou, tím se šetří palivo a zlepšuje ovzduší. Využívány jsou také obnovitelné zdroje energie. Teplárny musí splňovat přísné evropské emisní normy.

Bezpečnost – ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru nebo otravy zplodinami nedokonalého spalování.

Uživatelský komfort – odpadají starosti se zajištěním tepelné pohody, jedinou činností spotřebitelů je otočení regulačním ventilem radiátoru na začátku topné sezony. V případě alternativních zdrojů vytápění je třeba počítat s nutností dodatečného personálu nutného pro obsluhu zařízení.

Ovladatelnost – tepelná zařízení lze individuálně monitorovat a řídit podle požadavků spotřebitele.

Nenáročnost – potřebná tepelná zařízení mají minimální prostorové požadavky, jsou prakticky bezobslužná a minimálně hlučná.

Pokud potřebujete poradit s dodávkami tepla ze systému CZT či máte jakékoli dotazy k jiným možnostem vytápění, můžete se obrátit na odborníky ze společnosti Tepo na tel. č. 312 660 či Teplárna Kladno na tel. č. 312 645 437. Rádi vám pomohou a poradí.