Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Střední škola designu a řemesel Kladno se zapojila do akce „UKLIĎME SVĚT“

Středa, 22. září 2021 13:03

Ve čtvrtek 16. září se žáci a učitelé Střední školy designu a řemesel Kladno zapojili do akce Českého svazu ochránců přírody „UKLIĎME SVĚT“. Environmentální úklidová akce se vztahovala k dobrovolnickému Celosvětovému úklidovému dni, který pravidelně organizuje Český svaz ochránců přírody, v letošním roce byl podzimní termín stanoven na sobotu 18. září.

Foto: Střední škola designu a řemesel Kladno

„Naši žáci a učitelé se do akce připojili již ve čtvrtek místo odpoledního vyučování. Do akce se zapojilo celkem 12 tříd, což představuje celkově 182 žáků. Všichni si přejeme, abychom měli uklizenou školu a její okolí, potažmo celé Kladno. Jednotlivé třídy se vydaly do různých částí Kladna nejen v okolí naší školy, ale i do vzdálenějších míst. Uklízeli jsme lesopark u Sletiště, Sítenské údolí, lesopark Dlouhé boroviny, na Sítné, lesopark nedaleko od sídliště Sítná, v okolí školy a ulice U Hvězdy směrem na Staré Kročehlavy a také v okolí Václavského náměstí,“ říká ředitelka školy Jana Bláhová.

Rukavice a pytle škola obdržela zdarma od organizátorů akce. Celkově naplnili žáci 40 pytlů o objemu 120 litrů. Jednalo se především o směsný odpad, který celkově činil přibližně 400 kilogramů. Část odpadu byla vytříděna do kontejnerů na daných místech. Studenti nacházeli také „zajímavý“ odpad jako například část krytu motoru a sběrného koše od sekačky na trávu nebo zničený nákupní košík, případně části pneumatik či reklamních bannerů.

„Jsem přesvědčená, že si všichni žáci uvědomili, jak je důležité udržovat čistotu životního prostředí, ve kterém se pohybují nebo bydlí. Kromě toho si snad z akce odnesli také poznatky o odpovědnosti každého jedince za svět, v němž žijeme. Je na každém z nás si pamatovat, že jakýkoliv papír, plastovou lahev či další odpadek, který vyhodíme, nezmizí a na daném místě může zůstat i roky,“ míní dále Bláhová.