ČSAD KLADNO
  • Farmářské trhy
  • Kladno
  • Rebuy Stars

Ve Slaném je stále možnost získat kompostér zdarma

Pondělí, 13. září 2021 06:20

Práce se zelení, zeleninou a ovocem přináší velké množství rostlinného odpadu. Ať již při práci na zahradě anebo při vaření, vždy vznikne odpad. Město Slaný nabízí svým občanům z panelových a bytových domů možnost využít hnědých nádob určených pro tento druh odpadu anebo sběrný dvůr. Dlouhodobě nabízí také možnost získat kompostér zdarma.

Ve Slaném je stále možnost získat kompostér zdarma

Kompostér zdarma pro vlastníky nemovitostí na katastrálním území města je nabízen od letošního dubna. Plastová zahradní nádoba má objem tisíc litrů. Pro její získání je zapotřebí vyplnit pouze příslušnou žádost. Projekt na kompostéry zdarma dostal název „Město Slaný – Prevence vzniku odpadů“ a je spolufinancován z Fondu soudružnosti Operačního programu životního prostředí Evropské unie.

Nabídka a podmínky:

  • Bezplatné zapůjčení kompostéru proběhne na základě smlouvy o výpůjčce. Návrh smlouvy je k nahlédnutí ZDE.
  • Kompostér mohou získat občané, kteří vlastní nemovitost se zahradou na území města Slaný včetně místních částí.
  • Kompostér je nutné umístit na katastrální území města po dobu pěti let a využívat jej ke kompostování.
  • Zahradní kompostér o objemu tisíc litrů je vyroben z materiálu, který se vyznačuje vysokou stabilitou a dlouhodobou životností. Více informací vám ve Slaném poskytne vedoucí Odboru životního prostředí. Obrátit se můžete na Dagmar Zuskovou buď e-mailem: zuskova@meuslany.cz, nebo na telefonním čísle 312 511 210.

Autor: (red)