ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Stochov rekonstruuje areál technických služeb, navíc pořídil nový štěpkovač

Úterý, 24. srpna 2021 07:00

V areálu městské společnosti Technické služby Stochov došlo v uplynulých dnech k výstavbě nové opěrné zdi a počítá se i s další fází rekonstrukce. Zaměstnanci společnosti budou navíc moci používat nový štěpkovač. Město dále chystá výměnu veřejného osvětlení v ulici S. K. Neumanna a schválilo malbu fasády soukromé školy.

Foto: Město Stochov

Areál společnosti Technické služby Stochov se dočká zásadní přeměny, která už odstartovala výstavbou nové opěrné zdi. Stávající už byla rozbořená a v havarijním stavu a hrozilo její zhroucení. Na tuto první změnu navážou nyní další etapy rekonstrukce. V rámci nich dojde k úpravám venkovního prostoru, které umožní občanům pohodlnější vykládání odpadů do kontejnerů na tříděný odpad. Dále by zde měla být vybudována parkovací stání pro osobní automobily a počítá se rovněž s předělávkou pramene, který zásobuje vodou rybník v Honicích.

Další novinkou, kterou můžou zaměstnanci technických služeb využívat, je štěpkovač značky Caravaggi, jenž byl zakoupen z dotačních prostředků Evropské unie. Nový pomocník zvládne naštěpovat větve i prkna, latě nebo fošny. Za hodinu činnosti zpracuje až 12 metrů krychlových dřeva.

Co se týče projektů mimo areál technických služeb, ani tady město nezahálí. V důsledku srpnového výpadku proudu v ulici S. K Neumanna byl zjištěn havarijní stav osvětlovací větve v tomto úseku. Radní proto rozhodli o zahájení přípravných prací, které povedou k výměně svítidel a rozvodů veřejného osvětlení.

Radní zároveň odsouhlasili žádost soukromé speciální školy Slunce, která si připravila projekt „Barvy boří zeď“. V rámci něj dojde k realizaci maleb na fasádu budovy školy.

Foto: Město Stochov

Autor: (fa)