ČSAD KLADNO
  • Farmářské trhy
  • Kladno
  • Rebuy Stars

Buštěhradští vědci zkoušeli únosnost dřevobetonových stropních panelů

Sobota, 14. srpna 2021 08:30

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na vývoji inovativního kompozitního stropního dílce. Součástí projektu bylo provedení zatěžovací zkoušky pro stanovení ohybové pevnosti stropního panelu.

Buštěhradští vědci zkoušeli únosnost dřevobetonových stropních panelů (Foto: KL)

V rámci akreditované statické ohybové zkoušky, provedené v Mechanické laboratoři ČVUT UCEEB, byl testován dřevobetonový stropní panel na rozpětí 6,0 metru. Zkušební těleso bylo smontováno a vybetonováno přímo v prostorách buštěhradské laboratoře. Tvořily ho dva dřevěné nosníky spřažené s betonovou deskou pomocí styčníkových desek s prolisovanými trny. Únosnost zkušebního tělesa přesáhla 140 kN. Získané výsledky poslouží k ověření analytického výpočetního postupu.

Projekt „Hybridní dřevobetonové nosné konstrukční systémy“ byl podpořen grantem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.