ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Na Kladensku vzniknou tři nové úseky dálnice D7

Úterý, 27. července 2021 07:10

Ředitelství silnic a dálnic chystá ve Středočeském kraji hned tři nové úseky dálnice D7 mezi Knovízí a Panenským Týncem. Stavební práce na všech z nich by měly odstartovat v průběhu roku 2023 a hotové by měly být o dva roky později.

Na Kladensku vzniknou tři nové úseky dálnice D7 (Foto: KL)

Celková délka nových tří úseků by měla být 16,7 kilometru. Jejich příprava je nyní koordinována tak, aby práce na všech třech místech mohly začít v přibližně stejnou dobu a aby úseky posléze mohly být zprovozněny rovněž najednou. Vzhledem k tomu, že příprava jednotlivých částí probíhá odděleně, může se stát, že někde se výstavba protáhne.

První úsek dálnice D7 vznikne mezi Knovízí a Slaným západ a bude měřit 6,5 kilometru. V této části vzniknou nové mosty včetně mostní estakády dlouhé 268 metrů. Celková délka mostů by pak měla být 1100 metrů. V úseku vzniknou také dvě mimoúrovňové křižovatky a 6 protihlukových stěn. Ředitelství silnic a dálnic už má pro tuto část pravomocné územní rozhodnutí i čistopis dokumentace pro stavební povolení.

Dalším úsekem, kde nově povede dálnice D7, bude trasa mezi Slaným západ a Kutrovicemi. Na 3,4 kilometru dlouhém úseku bude pět mostů. Příprava této části je zatím nejdále a již byl odevzdán čistopis dokumentace pro stavební povolení. Už v srpnu tohoto roku by mělo ŘSD požádat o samotné stavební povolení.

Posledním novým úsekem dálnice D7 bude část mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem, která bude měřit 6,8 kilometru. Její součástí budou tři mosty, dvě protihlukové stěny a jedna mimoúrovňová křižovatka. I zde je ŘSD ve fázi stavební přípravy a možná už v srpnu by mohlo požádat o stavební povolení.

Autor: (fa)