Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Cizinka v Kladně vystěhovala nábytek ke kontejnerům

Čtvrtek, 22. července 2021 07:10

Strážníci Městské policie Kladno denně přijímají oznámení od občanů o tom, že kolem kontejnerů na odpad je velký nepořádek. I když pracovníci AVE odpad vyvezou a místo uklidí, během chvíle je vše zpět. Stejně tak tomu bylo i minulý víkend v centru města.

Cizinka v Kladně vystěhovala nábytek ke kontejnerům (Foto: MP Kladno)

Již několikrát městská policie upozornila občany města, že odkládáním odpadů mimo určená místa se dopouštějí přestupkového jednání. Velkoobjemový odpad mohou občané města bezplatně odevzdat ve sběrných dvorech nebo si dohodnout přistavení bikramové vany u firmy AVE.

„Několikrát týdně přijímá operátor tísňové linky oznámení o odloženém odpadu u kontejnerů na komunální odpad nebo také u kontejnerů na odpad tříděný. Někdy oznamovatel strážníkům předloží fotografii osob nebo registrační značky vozidla, ze kterých byl odpad vyložen,“ říká mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová a dodává: „V neděli dopoledne hlídka provádějící kontrolu v centru města zjistila u kontejnerového stání velké množství odloženého nábytku, kusů koberců, krabic a igelitových pytlů. Místním šetřením se podařilo dohledat původce znečištění. Žena cizí národnosti se ke způsobenému nepořádku přiznala a slíbila, že ještě během neděle vše uklidí. Její přestupkové jednání předala hlídka k dořešení správnímu orgánu. Strážníci ženu seznámili s tím, že pokud nedojde k nápravě, bude odpad uklizen firmou na její náklady. Ještě večer však byla situace na místě stejná, proto celou záležitost předali strážníci na odbor životního prostředí magistrátu k zajištění úklidu.“

Náklady na úklid se neustále zvyšují. Pokud občané zjistí, případně vyfotí, že někdo odkládá odpad tam, kde nemá, mohou se obrátit na tísňovou linku 156.

Autor: (red)