ČSAD KLADNO
 • Rebuy Stars
 • Ples města Kladna
 • Den otevřených dveří

Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let

Pondělí, 12. července 2021 07:20

Městský stadion Sletiště slaví v letošním roce 100. narozeniny! Areál coby sokolské cvičiště vznikl u příležitosti I. krajského sletu v létě roku 1921 a dodnes slouží sportovní a kulturní činnosti. U příležitosti významného výročí přinášíme úryvek z expozice, kterou ve spolupráci se sokoly připravily Sportovní areály města Kladna.

Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: KL)

Výstava je instalována na šesti plachtách pod hlavní tribunou na městském stadionu, kde bude k vidění do konce prázdnin. Její součástí je i níže přiložený text vzdělavatelky Sokolské župy Budečské Aleny Kottové, která popisuje vznik Sletiště a jeho rozvoj v prvních letech jeho existence.

Po 1. světové válce, kdy se sokolstvo legendárně osvědčilo v československých legiích a v podpoře Masarykových snah, došlo k velkému rozmachu sokolské myšlenky. Kladenská sokolská jednota (založená roku 1869) se vzhledem k nebývalému nárůstu členstva rozhodla vybudovat letní cvičiště. K uskutečnění záměru přispělo rozhodnutí o pořádání I. krajského sletu v Kladně v roce 1921.

Za vyhovující pozemek byl vyhlédnut les zvaný „Hvězda“.  Ten byl po schválení valnou hromadou kladenské sokolské jednoty zakoupen od řádu Benediktinů v rozloze osm hektarů. Za účelem koupě uzavřela jednota půjčku u Občanské záložny.

Při úpravě pozemku k sletovým účelům bylo počítáno především s obětavostí členstva. Byla odhlasována dobrovolná členská daň s velmi dobrým výsledkem. Pro řízení stavebních prací byl v jednotě ustanoven stavební odbor, jehož předsedou byl bratr Emil Hrabě, který také Sletiště projektoval. Rozpočet na stavební práce s nutnými sletovými zařízeními byl 300 000 korun, zbytek byl vykonán dobrovolnou prací členů.

Díky příznivému počasí začaly práce na budování Sletiště už v lednu 1921. Do sletu zbývalo pět měsíců. Byly utvořeny sokolské pracovní skupiny. Pracovalo se zrána před odchodem do zaměstnání nebo po práci, nejvíce v sobotu a v neděli. Pomáhaly i děti. Přijížděli také bratři z okolních sokolských jednot, dokonce z Prahy, zapojili se i nesokolové. Rolníci zdarma zapůjčovali povozy.

Rozměry cvičiště byly 150 x 110 metrů, kde mohlo společně vystupovat 3816 cvičenců. Tribuna měla 3600 míst, ochozy byly pro 15000 až 23000 návštěvníků. Členská tribuna, pobočná tribuna, šatny a stánky byly stavěny ze dřeva, pouze hlavní tribuna a hudební pavilon z betonu. Pod hlavní tribunou byly zřízeny rozsáhlé prostory na uskladnění nářadí. Podařilo se odevzdat Sletiště dokončené na hlavní sletové dny.

V roce 1924 bylo na Sletišti vysázeno 200 lip také za padlé členy Sokola a legionáře. Tak byla vytvořena i lipová alej mezi hlavním a vedlejším vchodem. V lese za cvičištěm byl zřízen zábavní koutek, propůjčovaný spolkům k pořádání slavností. V roce 1926 byly místo dvou původních tenisových kurtů postaveny tři. Sletiště bylo používáno i pro velká divadelní představení.

V roce 1927 byl vypracován plán pro definitivní uspořádání Sletiště. Cvičitelské sbory byly vyzvány k podávání návrhů na sportovní vybavení. Na jaře 1927 bylo vysázeno 800 modřínů, dar místního „Okrašlovacího spolku“. Byla vybudována doskočiště, vyorána plocha pro lehkoatletickou dráhu. Kolem cvičiště, jízdárny a tanečního sálu bylo zhotoveno zábradlí ze železných trubek. Původní dřevěná hradba okolo areálu Sletiště byla nahrazena betonovou.

Pro II. krajský slet v roce 1930 byla dokončena lehkoatletická dráha, místnosti pod tribunou byly adaptovány na restauraci. Později byl doplněn kuželník, dřevěná budova za hlavní tribunou, proti restauraci. K 100. výročí narození zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše (*1832) byl postaven na Sletišti Tyršův památník (od kladenského sochaře bratra Jaroslava Volfa), stržený nacisty za II. světové války. Obnovený památník z roku 1947, který se na místě původního nachází dnes, nese jména sokolů, kteří byli umučeni nacisty v II. světové válce.

Už v době konání XI. všesokolského sletu v roce 1948 bylo zestátněno sokolské kino a kladenská Sokolovna propůjčena armádě. To byly počáteční kroky likvidace Sokola nastupující totalitní mocí. Poté se Sokolovna i Sletiště dostaly do majetku Spojených oceláren (SONP) Kladno. Po sametové revoluci roku 1989 bylo Sokolům vráceno kino a Sokolovna. Přestože se Sletiště do majetku Sokola nevrátilo, oceňují sokolové, věrni svému heslu „Ni zisk, ni slávu“, že je svým současným majitelem – městem Kladnem – nově zrekonstruováno a slouží nadále svému původnímu účelu: sportu, kulturním zážitkům a společenskému setkávání lidí všeho věku.

Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: KL)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: KL)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: KL)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: Kronika Župy Budečské)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: Kronika Župy Budečské)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: Kronika Župy Budečské)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: Kronika Župy Budečské)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: Kronika Župy Budečské)

Zdroj: SAMK 1. zprávy

  Soutěž o nelevné rodiné vstupenky do Lumina parku

 2. zprávy

  Kladenská energetika přehledně v městském newsletteru

 3. zprávy

  Do Hornického skanzenu Mayrau se vrací Masopust

 4. zprávy

  Kemp vítězů míří opět do města Slaný za podpory olympioniků

 5. krimi

  Viditelnost v provozu je letošní téma akce Besipu a slánských strážníků

 6. zprávy

  Ve středních Čechách se rozjedou masopustní reje

 7. foto

  Kladenští Rytíři si pozvali na svůj led klub Miners

 8. krimi

  Kladenští strážníci předali spravedlnosti tři osoby v pátrání

 9. sport

  Ledovou plochu v Kladně pod otevřeným nebem můžete navštívit do konce ledna

 10. pozvánka

  V Kladně se chystá vernisáž výstavy Jindřicha Štreita

 11. krimi

  V jednom dni zastavili kladenští strážníci hned dvakrát mladíka s drogou v těle

 12. zprávy

  Zdravotní sestra je nedostatková. Kladenská nemocnice nabízí až půl milionu za nástup

 13. zprávy

  V únoru máte poslední možnost navštívit Lumina Park, svět statisíců světýlek

 14. sport

  Divadlo ve Slaném bylo opět dějištěm ocenění sportovců roku

 15. zprávy

  Kladensko zasypal první letošní sníh. Silničáři vyjeli se vším, co mají k dispozici

 16. pozvánka

  Poradíme vám, kde tento týden můžete fandit kladenským sportovcům

 17. zprávy

  Udělte svůj hlas osobnostem Středočeského kraje nominovaným na Cenu hejtmanky 2022

 18. zprávy

  Dan hledá nový domov, pomůžete mu?

 19. zprávy

  Slánské muzeum věnovalo vzpomínku svému významnému občanovi

 20. foto

  Další netradiční den otevřených dveří na SOŠ a SOU, Kladno, náměstí E. Beneše