SAMK
ČSAD KLADNO
 • Restaurace Sleťák
 • Farmářské trhy
 • SOU a SOŠ Kladno

Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let

Pondělí, 12. července 2021 07:20

Městský stadion Sletiště slaví v letošním roce 100. narozeniny! Areál coby sokolské cvičiště vznikl u příležitosti I. krajského sletu v létě roku 1921 a dodnes slouží sportovní a kulturní činnosti. U příležitosti významného výročí přinášíme úryvek z expozice, kterou ve spolupráci se sokoly připravily Sportovní areály města Kladna.

Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: KL)

Výstava je instalována na šesti plachtách pod hlavní tribunou na městském stadionu, kde bude k vidění do konce prázdnin. Její součástí je i níže přiložený text vzdělavatelky Sokolské župy Budečské Aleny Kottové, která popisuje vznik Sletiště a jeho rozvoj v prvních letech jeho existence.

Po 1. světové válce, kdy se sokolstvo legendárně osvědčilo v československých legiích a v podpoře Masarykových snah, došlo k velkému rozmachu sokolské myšlenky. Kladenská sokolská jednota (založená roku 1869) se vzhledem k nebývalému nárůstu členstva rozhodla vybudovat letní cvičiště. K uskutečnění záměru přispělo rozhodnutí o pořádání I. krajského sletu v Kladně v roce 1921.

Za vyhovující pozemek byl vyhlédnut les zvaný „Hvězda“.  Ten byl po schválení valnou hromadou kladenské sokolské jednoty zakoupen od řádu Benediktinů v rozloze osm hektarů. Za účelem koupě uzavřela jednota půjčku u Občanské záložny.

Při úpravě pozemku k sletovým účelům bylo počítáno především s obětavostí členstva. Byla odhlasována dobrovolná členská daň s velmi dobrým výsledkem. Pro řízení stavebních prací byl v jednotě ustanoven stavební odbor, jehož předsedou byl bratr Emil Hrabě, který také Sletiště projektoval. Rozpočet na stavební práce s nutnými sletovými zařízeními byl 300 000 korun, zbytek byl vykonán dobrovolnou prací členů.

Díky příznivému počasí začaly práce na budování Sletiště už v lednu 1921. Do sletu zbývalo pět měsíců. Byly utvořeny sokolské pracovní skupiny. Pracovalo se zrána před odchodem do zaměstnání nebo po práci, nejvíce v sobotu a v neděli. Pomáhaly i děti. Přijížděli také bratři z okolních sokolských jednot, dokonce z Prahy, zapojili se i nesokolové. Rolníci zdarma zapůjčovali povozy.

Rozměry cvičiště byly 150 x 110 metrů, kde mohlo společně vystupovat 3816 cvičenců. Tribuna měla 3600 míst, ochozy byly pro 15000 až 23000 návštěvníků. Členská tribuna, pobočná tribuna, šatny a stánky byly stavěny ze dřeva, pouze hlavní tribuna a hudební pavilon z betonu. Pod hlavní tribunou byly zřízeny rozsáhlé prostory na uskladnění nářadí. Podařilo se odevzdat Sletiště dokončené na hlavní sletové dny.

V roce 1924 bylo na Sletišti vysázeno 200 lip také za padlé členy Sokola a legionáře. Tak byla vytvořena i lipová alej mezi hlavním a vedlejším vchodem. V lese za cvičištěm byl zřízen zábavní koutek, propůjčovaný spolkům k pořádání slavností. V roce 1926 byly místo dvou původních tenisových kurtů postaveny tři. Sletiště bylo používáno i pro velká divadelní představení.

V roce 1927 byl vypracován plán pro definitivní uspořádání Sletiště. Cvičitelské sbory byly vyzvány k podávání návrhů na sportovní vybavení. Na jaře 1927 bylo vysázeno 800 modřínů, dar místního „Okrašlovacího spolku“. Byla vybudována doskočiště, vyorána plocha pro lehkoatletickou dráhu. Kolem cvičiště, jízdárny a tanečního sálu bylo zhotoveno zábradlí ze železných trubek. Původní dřevěná hradba okolo areálu Sletiště byla nahrazena betonovou.

Pro II. krajský slet v roce 1930 byla dokončena lehkoatletická dráha, místnosti pod tribunou byly adaptovány na restauraci. Později byl doplněn kuželník, dřevěná budova za hlavní tribunou, proti restauraci. K 100. výročí narození zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše (*1832) byl postaven na Sletišti Tyršův památník (od kladenského sochaře bratra Jaroslava Volfa), stržený nacisty za II. světové války. Obnovený památník z roku 1947, který se na místě původního nachází dnes, nese jména sokolů, kteří byli umučeni nacisty v II. světové válce.

Už v době konání XI. všesokolského sletu v roce 1948 bylo zestátněno sokolské kino a kladenská Sokolovna propůjčena armádě. To byly počáteční kroky likvidace Sokola nastupující totalitní mocí. Poté se Sokolovna i Sletiště dostaly do majetku Spojených oceláren (SONP) Kladno. Po sametové revoluci roku 1989 bylo Sokolům vráceno kino a Sokolovna. Přestože se Sletiště do majetku Sokola nevrátilo, oceňují sokolové, věrni svému heslu „Ni zisk, ni slávu“, že je svým současným majitelem – městem Kladnem – nově zrekonstruováno a slouží nadále svému původnímu účelu: sportu, kulturním zážitkům a společenskému setkávání lidí všeho věku.

Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: KL)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: KL)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: KL)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: Kronika Župy Budečské)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: Kronika Župy Budečské)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: Kronika Župy Budečské)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: Kronika Župy Budečské)
Kladenské Sletiště slouží veřejnosti již sto let (Foto: Kronika Župy Budečské)

Zdroj: SAMK 1. zprávy

  Kraj přispěje na obnovu přivaděče pitné vody do Kladna

 2. zprávy

  Den dětského úsměvu bude už po čtrnácté na kladenském Sletišti

 3. zprávy

  Dětský den ve Slaném bude plný sportu a zábavy

 4. zprávy

  O žáky SOŠ a SOU Kladno z náměstí Edvarda Beneše je zájem

 5. zprávy

  Kladno vyhrálo spor s krajem o dopravní obslužnost u Nejvyššího správního soudu

 6. pozvánka

  Noc kostelů v Kladně startuje již zítra, je připraven bohatý program

 7. zprávy

  Koupaliště na Sletišti zahájilo dnes novou letní sezonu

 8. zprávy

  Zahradu Sládečkova vlastivědného muzea v sobotu ovládnou skláři

 9. zprávy

  Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

 10. zprávy

  Jeden Chroust nestačí. A tak Tomáše v Kanonýrech doplní i jeho bratr Tadeáš

 11. foto

  Most mezi centrem Kladna a Švermovem byl dnes oboustranně zprůjezdněn

 12. zprávy

  Kladenští strážníci pomohli invalidní ženě. Vypátrali i řidiče, který ujel od nehody

 13. zprávy

  Otevření mostu ke hřbitovu změní v Kladně autobusovou dopravu

 14. zprávy

  Hendikepovaný Ládík bude letos na Kladenských dvorcích, přijďte ho podpořit

 15. zprávy

  Městská policie v Kladně zve na akci se soutěžemi pro seniory

 16. pozvánka

  Na vernisáži výstavy legendárního Kubašty ve Slaném, došlo k nečekanému překvapení

 17. pozvánka

  Blíží se Kladenské dvorky, budou ve znamení Klíče

 18. zprávy

  Od začátku června budou strážníci Městské policie Kladno opět měřit rychlost

 19. video

  Kladenské Sletiště ožilo dětským smíchem

 20. pozvánka

  Kladenské trhy pokračují opět ve středu