Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Kladenští policisté navštívili školku v Lánech

Středa, 30. června 2021 06:30

Policistky oddělení tisku a prevence ve spolupráci s policistou kladenského dopravního inspektorátu a zástupci skupiny kynologie připravili preventivní program pro děti z Mateřské školy v Lánech. Malí žáci si zopakovali, jak se chovat v dopravě a nebezpečných situacích.

Kladenští policisté navštívili školku v Lánech (Foto: PČR)

Policisté program rozdělili do několika částí. Nejprve si s dětmi popovídali o tísňových linkách integrovaného záchranného systému a poté jim vysvětlili, jak poznají policistu včetně prokázání služebním průkazem.

„Policistky s dětmi zopakovaly dopravní značky a v rámci dopravní výchovy je upozornily, jak se mají chovat v dopravě, a to nejen jako chodci, ale i jako cyklisté a spolujezdci ve vozidlech. Nebyly opomenuty ani nebezpečné situace, kdy děti osloví cizí osoba na ulici nebo z vozidla, ale také jak zareagovat, když zazvoní zvonek u dveří. Policistky upozornily děti, aby se také vyvarovaly možného úrazu při koupání v bazénech, ale i přírodních koupalištích v přicházejícím prázdninovém čase. Dalším připomenutím bylo, že nemají malí školáci sahat na cizí zvířata, neboť nemohou vědět, jak na jejich přítomnost zareagují, a nelze vyloučit ani zvířecí nemoc. Žáci se po celou dobu besedy zapojovali do diskuze svými příběhy z domova a různými dotazy,“ uvedla policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Následným bodem připraveného programu byla ukázka služebního vozidla po skupinkách, kde si všichni mohli prohlédnout interiér policejního vozu včetně vysílačky a použití majáku se světelnou signalizací. Dopravní policista dětem ukazoval techniku a vybavení vozidla a odpovídal na jejich otázky. Velkým překvapením byl pro děti výcvik služebních psů.

Na závěr policejního dopoledne policistky dětem rozdaly omalovánky s preventivní tématikou se zaměřením na dopravní výchovu. Zvýšenou pozornost věnovaly předškolákům, kterým předaly sešity s preventivní tématikou od Besipu. „Beseda s policejními ukázkami se dětem velmi líbila a každou část programu sledovaly s velkým nadšením. Policejní návštěva pro necelých sto malých žáků Mateřské školy v Lánech měla velmi kladné ohlasy i ze strany pedagogického sboru,“ dodala závěrem Jana Šteinerová.


Autor: (red)