Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Středočeský kraj šetří v oblasti veřejných zakázek

Sobota, 26. června 2021 08:30

Vedení Středočeského kraje si dalo za cíl zvýšit transparentnost a efektivnost veřejných zakázek. Právě tato oblast byla v minulosti terčem velké kritiky a kraj se dosud potýká s vypořádáním některých smluv z minulých volebních období. Na rozdíl od jiných oblastí je posun v této oblasti jasně měřitelný. V posledním období se na vybraných zakázkách v plánovaném objemu 288 milionů korun podařilo dosáhnout úspor ve výši 42 milionů.

Celkem tedy kraj na sedmi vybraných zakázkách dosáhl úspor ve výši 42 milionů. „Prodloužením lhůt pro podání nabídek se nám daří oslovit větší počet účastníků, což vede ke zvýšení tlaku na snížení ceny,“ vysvětluje radní pro oblast majetku, investic a veřejných zakázek Libor Lesák a dodává: „Také jsme snížili požadavky na referenční zakázky na úroveň 40 procent z předpokládané hodnoty oproti předchozím 50 procentům, což opět poskytuje prostor většímu množství zájemců o výběrové řízení.“

Další z aplikovaných změn se týká odpovědnějšího zadávání, takže je vyvíjen tlak na dodavatele v oblasti zaměstnávání osob z ohrožených skupin nebo například k minimální produkci odpadů vzniklých při realizaci zakázky.

Transparentnost je pro kraj zásadní. Řada nevýhodných a netransparentních smluv z minulosti byla vypovězena, zveřejňovány jsou veškeré smlouvy již od 10 tisíc korun bez daně a všechny dokumenty jsou evidovány v nástroji E-ZAK, kde se zaznamenávají všechny auditní stopy.

Příkladem výrazné úspory je například realizace Energetické úspory SPŠS Mělník, kde se oproti odhadní ceně ve výši 58,6 milionů korun podařilo dosáhnout snížení na 48,6 milionů korun. Dalším projektem je plánovaná rekonstrukce haly na odborný výcvik v SOU Vlašim, kdy se původní cena 21 milionů snížila o 2,5 milionu korun.

Autor: (red)