Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Teplo pro Kladeňáky pochází z obnovitelných zdrojů

Čtvrtek, 24. června 2021 07:00

V kladenské teplárně, která je výrobcem tepla pro více než 18 tisíc domácností, se tepelná a elektrická energie vyrábí z obnovitelných zdrojů. Moderní technologie, která je zde provozována, umožňuje společné spalování uhlí a biomasy ve formě dřevní štěpky. A to až do výše deseti procent celkového tepelného objemu používaného paliva. Tím dochází k výraznému snížení vypouštěných emisí fosilního CO2 do ovzduší.

Teplo pro Kladeňáky pochází z obnovitelných zdrojů (Foto: Teplárna Kladno)

Za prvních pět měsíců tohoto roku takto místní teplárna vyrobila již 31 tisíc MWh elektřiny s využitím téměř 25 tisíc tun dřevní štěpky, čímž nahradila 19 tisíc tun uhlí a tím uspořila zhruba 24 tisíc tun oxidu uhličitého z uhlí, k čemuž přispělo také efektivní odsíření. Teplo dodávané do kladenských domácností, firem a komunálních objektů v rámci systému Centrálního zásobování teplem („CZT“), které se vyrábí v kladenské teplárně, je tedy nejen spolehlivé, ale také ekologické.

O to, že v každém okamžiku, kdy je potřeba, mají Kladeňáci k dispozici teplou vodu a teplo, se již téměř třicet let stará městská společnost Tepo s.r.o. Ta se svými padesáti zaměstnanci spravuje více než 40 kilometrů tepelných rozvodů včetně 130 výměníků. Dispečink na tel. č. 312 660 137 je odběratelům k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Zajišťuje rychlou reakci na havárie či jiné problémy spojené s dodávkami tepla.

Výrobcem tepla pro Kladno je teplárna, která sídlí jen zhruba dva kilometry od centra města v Kladně-Dubí. Tento energetický zdroj, který patří mezi nejekologičtější v České republice, je od roku 2019 součástí energetické skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače. Kladenská teplárna provozuje moderní technologii na kombinovanou a vysoce účinnou výrobu tepla a elektrické energie. Splňuje přísné ekologické normy Evropské Unie, a navíc pro výrobu tepla využívá dřevní štěpku. Ta se vyrábí zpracováním zejména stromů napadených kůrovcem, čímž také přispívá k řešení následků kalamity, která Českou republiku postihla v minulých letech. Technologie nainstalovaná v kladenské teplárně také umožňuje výrobu a dodávky tepla domácnostem bez nutnosti letních technologických odstávek. Dodávky tepla ze systému CZT vyrobené místní teplárnou a distribuované prostřednictvím společnosti TEPO přinášejí kladenským domácnostem a firmám mnoho výhod, a to i do budoucna.

Mezi nejvýznamnější benefity odběru tepla z CZT patří:

SPOLEHLIVOST

Tepelná soustava je zabezpečena záložními výrobnami tepla a obvykle umožňuje využití více druhů paliva. Potřebná zařízení jsou jednoduchá a spolehlivá.

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Většina tepla v soustavách zásobování teplem se vyrábí ve výrobnách tepla kombinovaným způsobem společně s elektřinou. Tím se šetří palivo a zlepšuje ovzduší. Využívány jsou také obnovitelné zdroje energie. Teplárny musí splňovat přísné evropské emisní normy.

BEZPEČNOST

Ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru nebo otravy zplodinami nedokonalého spalování.

UŽIVATELSKÝ KOMFORT

Odpadají starosti se zajištěním tepelné pohody, jedinou činností spotřebitelů je otočení regulačním ventilem radiátoru na začátku topné sezony. V případě alternativních zdrojů vytápění je třeba počítat s nutností dodatečného personálu nutného pro obsluhu zařízení.

OVLADATELNOST

Tepelná zařízení lze individuálně monitorovat a řídit podle požadavků spotřebitele.

NENÁROČNOST

Potřebná tepelná zařízení mají minimální prostorové požadavky, jsou prakticky bezobslužná a minimálně hlučná.

Pokud potřebujete poradit s dodávkami tepla ze systému CZT či máte jakékoli dotazy k jiným možnostem vytápění, můžete se obrátit na naše odborníky:

Tepo na tel. č. 312 660 137 webové stránky ZDE.
Teplárna Kladno na tel. č. 312 645 437 webové stránky ZDE.

Autor: (red)