Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Kladenská Korea se napojí na okružní křižovatku Na Cikánce

Čtvrtek, 17. června 2021 07:00

Připojení lokality Korea na okružní křižovatku Na Cikánce nabývá reálné podoby. Je dokončena projektová dokumentace stavby pro územní rozhodnutí. Napojení ulice Vojtěcha Dundra jako pátého ramene do kruhového objezdu v ulici Na Kopci místní obyvatelé netrpělivě očekávají, přípravu stavby však ztěžuje několik faktorů.

Kladenská Korea se napojí na okružní křižovatku Na Cikánce (Foto: KL)

„Komplikované bylo především hledání řešení výchozí dopravní situace, kdy je třeba vytvořit dva železniční přejezdy těsně vedle sebe, což představuje bezpečnostní riziko, kvůli němuž museli projektanti ve spolupráci s vlastníkem dráhy hledat odpovídající řešení včetně zabezpečení přejezdů,“ vysvětluje primátor Kladna Milan Volf s tím, že nyní projektová dokumentace splňuje podmínky vydané Drážním úřadem.

Dalším aspektem, který prodloužil přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí, byla nutnost zapracovat do již téměř hotového projektu požadavky komplexu, jehož výstavbu v těsné blízkosti křižovatky oznámil soukromý developer. Případné napojení jeho areálu na dopravní síť muselo být v projektu zohledněno, aby později stavbu pátého ramene křižovatky nenarušilo. K projektované podobě a umístění napojení ulice Vojtěcha Dundra na stávající okružní křižovatku se nyní musí vyjádřit dotčené orgány státní správy. V případě jejich kladného stanoviska zůstane navržené řešení definitivní a projekt bude moci směřovat k vydání územního rozhodnutí a následně ke stavebnímu povolení. Pokud se nic nezkomplikuje, mohla by být projektová fáze završena na konci letošního roku.

Město však po vydání územního rozhodnutí čeká další a neméně důležitá etapa, a to vypořádání majetkoprávních vztahů stavby dle takzvaného záborového elaborátu. „Pozemky, které stavba nového ramene potřebuje, ve valné většině nepatří městu. Kladno bude muset jednat o jejich výkupu, což samozřejmě není jednoduchá záležitost. Začít navíc můžeme skutečně až po vydání územního rozhodnutí, které zakotví definitivní podobu napojení. Mohu však občany ubezpečit, že na přípravě stavby nepřetržitě intenzivně pracujeme,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna Tomáš Fujan.

Zdroj: Město Kladno