Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Kraj pomůže soukromým a městským nemocnicím 25 miliony korun

Středa, 2. června 2021 07:10

Středočeský kraj přispěje soukromým a městským nemocnicím na pořízení přístrojového vybavení a na výdaje související s výstavbou nebo rekonstrukcí objektů 25 miliony korun. O peníze mohou lůžková zařízení žádat prostřednictvím dotačního titulu Program 2021 – ZDRAVOTNICTVÍ.

Kraj pomůže soukromým a městským nemocnicím 25 miliony korun (Foto: KL)

„Finanční pomoc přicházející ve chvíli, kdy nemocnice opět po dlouhé době pomalu nabíhají na běžný provoz, pro ně může být dobrým stimulem, který jim pomůže řešit doplnění nezbytného přístrojového vybavení i v investiční oblasti,“ říká radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

Program 2021 – ZDRAVOTNICTVÍ bude nyní zveřejněn na úřední desce Středočeského kraje, a to od 9. června do 8. září letošního roku. „Maximální výše přidělené dotace činí dva miliony korun a žadatel musí mít své sídlo na území Středočeského kraje,“ upřesnil radní Pavlík s tím, že první žádosti by mohly být podány už v polovině měsíce července. Lhůta na podávání žádostí je stanovena v termínu od 12. do 26. července do 16 hodin.

Žádosti o přidělení dotace budou posuzovány a hodnoceny podle kvality zpracování projektu, tedy podle jeho přehlednosti, provázanosti, představení cílů a výstupů, a dále podle jeho přínosu pro akutní lůžkovou péči ve Středočeském kraji. Žadatel bude muset doložit finanční zajištění akce a rozhodovat bude také doložení udržitelnosti aktivit po ukončení realizace projektu. Hodnotící komise bude složená z členů Výboru pro zdravotnictví, kterou jmenuje krajský radní odpovědný za oblast zdravotnictví.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena na 120 dnů od podání žádosti o dotaci.

„Na úterním jednání zastupitelstva Středočeského kraje se podařilo odsouhlasit dotační titul na investiční dotace pro nekrajské nemocnice. Díky radnímu pro zdravotnictví Pavlu Pavlíkovi plníme náš předvolební slib,“ uvedl středočeský radní a slánský starosta Martin Hrabánek.

Autor: (red)