ČSAD KLADNO
  • Farmářské trhy
  • Kladno
  • Rebuy Stars

V Kladně začne první etapa revitalizace sídliště Engerth

Středa, 26. května 2021 07:10

Malé sídliště v blízkosti bývalého dolu Engerth vzniklo počátkem 80. let minulého století. Příjemné bydlení v blízkosti lesa je problematické především pro řidiče, kteří mají velmi málo legálních ploch k parkování.

V Kladně začne první etapa revitalizace sídliště Engerth (Foto: MMK)

„Připravený projekt jsme po dvou letech oprášili, oslovili jsme vítěze tendru a v pondělí 31. května zahájíme první etapu revitalizace sídliště Engerth,“ sdělil kladenský primátor Milan Volf.

V rámci revitalizace je navržena úprava komunikací, veřejného prostoru i zelených ploch. V současné době nevyhovující forma parkování takzvaně „kdekoliv“ je z důvodu bezpečnosti nahrazena kolmým parkováním u místních komunikací. Stávající počet legálních parkovacích míst v řešeném prostoru bude navýšen více než dvojnásobně na celkový počet 69. Návrh počítá se zklidněním vnitrobloku a vyhrazením chodníků pouze pro pěší. Úpravě se nevyhnou ani místa pro tříděný a směsný odpad.

„Lidé nechtěli parkování ve vnitrobloku, což dopravní úprava respektuje, zároveň nechtěli rozšíření parkování u asfaltového hřiště, neboť by bylo vybudováno na úkor keřů. Ty hřišti poskytují určitou bezpečnostní bariéru i ho opticky ohraničují. Přání obyvatel jsme respektovali a rozšíření parkování v tomto místě budovat nebudeme. Na základě připomínek k hlučnosti zámkové dlažby je navržen asfaltový povrch komunikace, pouze parkovací stání budou v zatravňovací dlažbě kvůli vsakování vody,“ vysvětluje dále kladenský primátor. Někteří obyvatelé měli strach o dvě vzrostlé břízy. V projektu jsou v jejich místě vynechána parkovací místa, která bude možné dodatečně vybudovat až po dožití stromů. V rámci stavby se žádné stromy kácet nebudou. Naopak je součástí revitalizace výsadba několika nových stromů a celková parková úprava prostoru s mnoha novými keři.

Následovat budou další etapy, při kterých dojde postupně k vybudování nových parkovacích míst. Například v místě bývalé prádelny přibyde šedesát až sedmdesát parkovacích stání, dojde ke zlepšení průjezdnosti lokality a časem snad i k zahloubení teplovodu a zpřístupnění bývalé haldy pro trávení volného času. Zahájení dalších etap nyní závisí na vydání potřebných povolení.

Zdroj: Město Kladno