ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Přidejte se k plánování sociálních služeb v Kladně

Pátek, 7. května 2021 07:20

Kladno připravuje Komunitní plán sociálních služeb. Jde o důležitý strategický dokument města pro řízení systému sociálních služeb, jako jsou pečovatelská služba, domovy pro seniory, azylové domy, nízkoprahová denní centra a podobně. Jedním z klíčových prvků komunitního plánování je zapojení veřejnosti.

Přidejte se k plánování sociálních služeb v Kladně. (Ilustrační foto: KL)

Seznamte se se strategickým dokumentem v podobě prezentace níže a řekněte své připomínky na květnovém online veřejném projednávání.

S ohledem na současnou pandemickou situaci a aktuální vládní opatření představí přípravný tým rozpracovaný komunitní plán široké veřejnosti na online setkání prostřednictvím nástroje MS Teams. Veřejné projednávání se uskuteční 19. května od 16:00 do 18:00. Kdokoliv bude mít možnost zapojit se do diskuze ohledně budoucích opatření a přispět tak svými připomínkami, nápady a vizemi ke konečné podobě komunitního plánu.

V případě zájmu o připojení k online veřejnému projednání kontaktujte přípravný tým na emailové adrese komunitniplan@moore-czech.cz, a to nejpozději do 17. května. „Nejpozději den před konáním setkání vám pak zašleme pozvánku s hypertextovým odkazem, prostřednictvím kterého se k setkání připojíte. Pro připojení se k MS Teams není nutné cokoli instalovat. K jednání se připojíte prostým kliknutím na výše zmíněný odkaz,“ informovala členka týmu Daniela Cimrmanová z Oddělení dotací a přípravy projektů Magistrátu města Kladna.

Zájemci bez připojení k internetu si pak mohou do 16. května domluvit s Danielou Cimrmanovou na telefonním čísle 312 604 329 schůzku, při zachování všech hygienických nařízení si návrh dokumentu osobně v předem dohodnutém termínu prohlédnout a své připomínky jí sdělit.

 ZPRACOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO KLADNO

Zdroj: Město Kladno