Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

V Kladně bojují s černou skládkou, dlouhodobě vzniká u průmyslové zóny

Pátek, 30. dubna 2021 07:10

Odpad všeho druhu se volně nachází v kladenské ulici Nad Vápenkami. Město s tímto prostorem bojuje dlouhodobě a nechalo ho již několikrát za nemalé peníze uklidit. Městská policie v místě provádí pravidelné kontroly. I přesto se najdou lidé, kteří si dodají odvahu a odpad zde vyhodí.

V Kladně bojují s černou skládkou, dlouhodobě vzniká u průmyslové zóny. (Foto: KL)

Naposledy se Městské policii Kladno podařilo na oznámení dopadnout mladíka, který v této ulici odpad vyhodil. „Oznamovatelka uvedla popis muže a tovární i registrační značku vozidla. Také strážníkům ukázala fotografie v mobilním telefonu, které její oznámení potvrdily. Díky městskému kamerovému dohlížecímu systému se podařilo automobil dohledat. Strážníci jeho řidiče vyzvali k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Mladík se k vyhození odpadu doznal. Strážníci jeho přestupkové jednání vyřešili příkazem na místě a nařídili muži úklid místa. Ten vše odstranil,“ uvedla mluvčí Městské policie Kladno Alena Purkytová.

„Nejhorší stav byl a zčásti ještě je na hranicích průmyslové zóny a obytné zástavby v ulicích Zahradní a Nad Vápenkami. Celá řada rodinných domů zde byla opuštěna a zbořena, případně z nich zůstaly ruiny či obvodové zdi. Nezpevněná komunikace i nevyužívané pozemky byly zaplněny řadou skládek. Tuto situaci se v rozhodující části území podařilo na 90 procent napravit a celý prostor se postupně kultivuje,“ uvedl Radovan Víta z Odboru životního prostředí.

Zcela v pořádku je úsek, v němž došlo k vybudování nové zpevněné komunikace. „Neúnosná situace bohužel stále přetrvává na styku ulic Zahradní a Nad Vápenkami s na ně kolmou ulicí Fügnerovou.  Zde soukromý vlastník připravuje stavbu rodinného domu a na své náklady vyčistil a provizorně oplotil pozemek, na němž byly opakovaně zakládány černé skládky. Nepovolené ukládání odpadu se následně přesunulo mimo oplocený pozemek do rozšířené části nezpevněné komunikace a na sousedící pozemky na okraji průmyslové zóny,“ dodal Radovan Víta. Odbor životního prostředí pravidelně pozemek uklízí, a i nyní zajistí úklid pozemků ve vlastnictví Statutárního města Kladna a vejde v jednání s majiteli pozemků, jichž se nepovolené ukládání odpadů také bohužel týká.

Městská policie Kladno provádí v místě pravidelné kontroly a hlídá, aby zde občané nic nevyhazovali. Zároveň apelujeme na místní, aby při zjištění vyhození odpadu nás kontaktovali na lince 156, nejlépe vše fotograficky zdokumentovali, a provedli oznámení,“ uvedla pro Kladenské listy Alena Purkytová.

„6,4 milionu korun je za úklid všeho, co leží mimo popelnice. Drtivá část těchto nákladů je vynaložena na úklid okolo popelnic. Na úklid černých skládek v jiných místech bylo vynaloženo 525 tisíc korun.  Hmotnost uklizeného odpadu odloženého mimo kontejnery byla více než 997 tun,“ vysvětlil Radovan Víta.

Autor: (mv)